Skip to content

Medzinárodná preprava: Slovník pojmov, ktoré by ste mali poznať

 

Hľadáte spoľahlivého prepravcu pre vašu zásielku, ale stretli ste sa s pojmami, ktorým úplne nerozumiete? Pripravili sme si pre vás prehľad najčastejšie používaných termínov a skratiek v medzinárodnej preprave s krátkymi vysvetlením ich významu. 

CARGO 

Je pojem, ktorý označuje akúkoľvek zásielku, ktorá je prepravovaná prostredníctvom železničnej, lodnej, leteckej alebo cestnej prepravy. V nadväznosti na tento termín existujú aj rôzne kombinácie slov, ako napríklad Cargo transport (nákladná doprava), Air Cargo (letecká preprava), Cargo insurance (poistenie prepravy) a ďalšie. 

CO-PACKING 

S týmto termínom sa stretnete pri predstavení služieb logistických spoločností. Ak logistická firma ponúka službu co-packing znamená to, že okrem prepravy a skladovania zabezpečuje aj balenie produktov výrobcu. 

HUB 

Skratka označujúca logistické centrum, ktoré umiestňuje zásielky z rôznych destinácií. Následne sú v logistickom centre zásielky triedené, kontrolované a ďalej distribuované až na miesto ich určenia. 

CO-LOADING 

Je označenie pre nákladnú prepravu, kedy viacero jednotlivcov alebo firiem zdieľa jeden nákladný priestor vozidla. Co-loading je často spájaný aj s termínom LCL (Less than a Container Load), avšak co-loading sa nerealizuje za pomoci depa, ale zdieľaním trasy a priestoru. 

LCL 

Prepravu LCL (Less than a Container Load) môžu využiť zákazníci, ktorých zásielky majú menší objem a nenaplnili by celý prepravný kontajner. V tomto prípade platia zákazníci len za miesto v kontajnery, ktoré počas prepravy ich náklad zaberá. 

FCL (Full Container Load)

Je opakom LCL prepravy, v tomto prípade zaberá zásielka celý priestor nákladného kontajnera alebo nákladného vozidla. Žiadna iná zásielka sa teda v prepravnom kontajnery nenachádza a platba sa vykonáva za celý kontajner. FCL využívajú najmä odosielatelia s veľkým objemom nákladu, u ktorého je predpoklad, že zaberie celý obsah kontajnera. 

TEU (Twenty feet equivalent unit) 

Ide o mernú jednotku, ktorá je ekvivalentná jednému 20-stopovému prepravnému kontajneru. Používa sa napríklad pri vyjadrení množstva kontajnerov, ktoré je možné umiestniť na palubu lode. 

HM/HG (Hazardous Material, Hazardous Goods) 

Termín HM označuje všetky materiály a látky, ktoré sú Ministerstvom dopravy považované za nebezpečné a pri ich skladovaní sú využité špeciálne prostriedky. 

HG je označenie pre látky alebo predmety, ktoré by mohli predstavovať riziko pre bezpečie, zdravie alebo majetok. Pri preprave je im preto venovaná osobitná pozornosť a špeciálny prístup. 

INCOTERMS 

Predstavuje súbor pravidiel a podmienok vzťahujúćich sa k medzinárodnému obchodnému právu, ktoré ustanovila Medzinárodná obchodná komora (ICC). Pravidlá Incoterms sú využívané v medzinárodnom obchode a upravujú povinnosti, riziká a náklady spojené s prepravou a dodaním tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu. 

Medzinárodná preprava s Infinity Forwarding 

Stretli ste sa so skratkou alebo termínom, ktorý sme v našom článku nevysvetlili? Kontaktujte nás a naši odborníci na medzinárodnú prepravu vám zodpovedajú všetky otázky. Radi pre vás zadarmo vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku a zabezpečíme kompletnú prepravu vašej zásielky vrátane dokumentácie a všetkých súvisiacich náležitostí.