Skip to content

Zelená logistika a udržateľné spôsoby prepravy tovaru

Medzinárodná preprava je jedným z hlavných odvetví, ktoré celoročne prispievajú k zhoršeniu stavu životného prostredia. Aký je odhadovaný ďalší vývoj a aké dostupné alternatívy môžu celú situáciu pomôcť zlepšiť?

Čísla vôbec nie sú priaznivé 

Dopady na životného prostredie z neustále rastúceho objemu prepravy sú obrovské. Odhaduje sa, že medzinárodná preprava má za následok polovicu celosvetovej spotreby ropy a až 20 % celosvetovej spotreby energie, pričom takmer 40 % súvisí s mestskou prepravou. Medzinárodná energetická agentúra si obrovskú spotrebu ropy a energií uvedomuje, odhady na rok 2050 však nie sú priaznivé. Podľa súčasných odhadov sa očakáva, že sa tieto čísla do spomínaného roku zdvojnásobia. 

Veľký vplyv na neustále rastúce čísla má aj rastúci trend online nakupovania, ktorému sa musí prispôsobovať aj celý logistický priemysel. Neustále sa hľadajú nové inovatívnejšie spôsoby, ako tovar distribuovať s ohľadom na hospodársky rast a udržateľnosť.

Čo je cieľom zelenej logistiky? 

Zelená logistika má viacero cieľov, medzi ktoré patrí meranie a znižovanie uhlíkovej stopy, znižovanie znečisťovania ovzdušia, vody, pôdy a zároveň rozumné využívanie surovín. Cieľom je tiež neustále zvyšovanie povedomia o nutnosti zlepšia trvalej udržateľnosti medzi vládami, dodávateľmi, prepravcami a klientmi. 

Vďaka vládnym environmentálnym stimulom, peniazom firiem a podpory klientov, ktorí oceňujú “zelené” spoločnosti je možné dosiahnutie zelenšej ekonomiky. To však zahŕňa množstvo strategických a operačných plánov s ohľadom na životné prostredie. Navrhnuté sú viaceré alternatívy, ktorých cieľom je zlepšenie udržateľnosti a zefektívnenie dodávateľského reťazca. 

Alternatívy, ktoré môžu prispieť k udržateľnosti prepravy tovaru 

Jednou z alternatív zelenej logistiky je využívanie výhod intermodálnej prepravy tovaru. Vďaka využitiu dvoch a alebo viacerých dopravných prostriedkov na presun nákladu sa zvyšuje konkurencieschopnosť a zároveň sa znižuje znečistenie. Zmysel má aj optimalizácia riadenia flotíl, pretože okrem nákupu vozidiel, ktoré menej znečisťujú životné prostredie je potrebné začať využívať systémy na lepšie plánovanie trás a uprednostňovať konsolidácie nákladu. 

Dostupným riešením je aj používanie alternatívnych pohonných systémov pre vozidlá, napr. vodíkové, hybridné alebo elektrické vozidlá. Efektívnym spôsobom k docieleniu udržateľnosti je aj zjednocovanie zásielok pre zníženie počtu jázd a zriaďovanie skladov, v ktorých môžu prepravcovia zložiť desiatky balíkov na jednom mieste. 

Alternatívou je aj využívanie fotovoltaických článkov a ďalších systémov obnoviteľnej energie v logistických centrách, vďaka čomu sa taktiež znižuje spotreba elektrickej energie a dopady na životné prostredie. Nápomocným je aj neustále zlepšovanie procesov riadenia zásob a reverznej logistiky, či opatrenia týkajúce sa znižovania produkcie a zvyšovania recyklácie odpadu zo skladov. 

Hľadáte spoľahlivú prepravnú spoločnosti na prepravu vašej zásielky? Či už máte záujem o námornú, železničnú, leteckú alebo cestnú prepravu, naši špeditéri pre vás nájdu optimálne riešenie. Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding sa postará o prepravu celého kontajnera, ale aj kusovej zásielky, tak aby ste platili len za miesto v kontajneri, ktoré skutočne využijete. Kontaktujte nás a naši odborníci na medzinárodnú prepravu pre vás vypracujú nezáväznú cenovú ponuku