Skip to content

Prepravné kontajnery navždy zmenili medzinárodnú prepravu. Aké sú ich najväčšie výhody?

Kým v minulosti sa prepravoval tovar v debnách alebo sudoch, objavením prepravného kontajnera a jeho štandardizácie sa svet prepravy úplne zmenil. Ako ovplyvnili prepravné kontajnery medzinárodnú prepravu tovaru a v čom spočívajú ich najväčšie výhody? 

Prepravné kontajnery a ich začiatky 

Prepravné kontajnery sa začali využívať v polovici 20. storočia, nie je však možné jednoznačne určiť ich vynálezcu. Zdroje sa v tomto prípade veľmi líšia a vznik prepravných kontajnerov do súčasnej podoby sa pripisuje hneď viacerým ľuďom. Tí svojimi nápadmi a postrehmi prispeli k tomu, že dnes majú prepravné kontajnery štandardizovanú veľkosť, vďaka čomu sa dá s kontajnermi manipulovať kdekoľvek na svete. 

Práve štandardizácia sa stala pri používaní prepravných kontajnerov kľúčovou, pretože s objavením prepravného kontajnera vznikli aj rôzne pokusy pre zmenu jeho rozmerov a tvarov. Následne dochádzalo k situáciám, kedy v danom prístave nedokázali s kontajnerom manipulovať, pretože jednotlivému kontajneru nemali prispôsobené vybavenie. Vďaka štandardizácií boli zavedené presné rozmery kontajnerov, ktorým sa v súčasnosti prispôsobujú všetci výrobcovia, čo zjednodušuje a zefektívňuje celú medzinárodnú prepravu. 

Prepravné kontajnery sú rôzne

Na medzinárodnú prepravu zásielok sa používajú štandardizované prepravné kontajnery o veľkosti 20 stôp, 40 stôp a takzvané High Cube prepravné kontajnery. Následne môžeme prepravné kontajnery, ktoré používajú prepravné spoločnosti na prepravu tovaru rozdeliť na viacero druhov, ktoré sa líšia otváraním dverí alebo ďalšími špecifickými vlastnosťami: 

 • Suché nákladné kontajnery sa využívajú najčastejšie, vhodné sú aj na rôzne ďalšie využitie, napr. na stavbu domov, stánkov s občerstvením a podobne. 
 • Ploché regálové kontajnery majú možnosť sklopenia strán, vďaka čomu sa v nich lepšie prepravujú ťažké alebo široké zásielky. 
 • Nádržové kontajnery, ktoré sú vyrobené z antikoróznych látok, prepravujú sa v nich zvyčajne tekutiny. 
 • Izolované prepravné kontajnery najčastejšie prepravujú náklad, ktorý rýchlo podlieha skaze. Vďaka svojim vlastnostiam, dokáže izolovaný prepravný kontajner dlho udržať stálu úroveň teploty, vďaka čomu sa zachováva čerstvosť prepravovaného tovaru. 
 • Chladiace kontajnery majú vstavanú chladiacu jednotku, vďaka čomu sú vhodné na prepravu rýchlo sa kaziaceho tovaru, ako je napríklad mäso alebo lieky. 
 • Kontajner s otvoreným vrchom umožňuje prepravu objemných nákladov, ktoré sa nezmestia do uzavretého boxu.

Výhody prepravných kontajnerov 

Využívanie prepravných kontajnerov v preprave prinieslo množstvo výhod, ktoré sme sa pre vás rozhodli zhrnúť. Najväčšími výhodami je: 

 • Možnosť využitia prepravných kontajnerov pre rôzne druhy prepravy.
 • Bezproblémová manipulácia, nakladanie alebo vykladanie nákladu. 
 • Intermodálna preprava s využitím prepravných kontajnerov zjednodušuje zahraničný obchod. 
 • Prepravné kontajnery majú veľkú kapacitu, vďaka čomu umožňujú presun väčších objemov zásielok naraz. 
 • V porovnaní s prepravnými spôsobmi v minulosti šetria obrovské náklady. 

Medzinárodná preprava s Infinity Forwarding 

Máte záujem o medzinárodnú prepravu? Spoľahnite sa na špeditérske služby našej prepravnej spoločnosti Infinity Forwarding. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku prepravy a nájdite najlepšie riešenie pre prepravu vašej zásielky.