Skip to content

Medzinárodná preprava tovaru bezpečne: Aké je najlepšie balenie proti poškodeniu tovaru?

Aké sú najčastejšie chyby odosielateľov pri balení tovaru a kto nesie zodpovednosť za poškodenie zásielky pri preprave? Prečítajte si viac informácií o dôležitosti výberu správneho obalu a ochrane zásielky počas prepravy. 

Preprava tovaru vo vhodnom obale 

Jednou z hlavných funkcií obalu je ochrana zásielky pred poškodením počas celého trvania prepravy. Obal musí tovar chrániť pred predvídateľnými vplyvmi, ako sú napr. teplo, chlad, zaťaženie spôsobené viacnásobnou manipuláciou a ďalšie. Ďalšou dôležitou funkciou obalu je tiež ochrana proti krádeži, preto bývajú často zásielky balené na prepravu tak, aby sa k ich obsahu dalo dostať len po zanechaní vonkajších stôp. 

Obal tovaru musí mať taktiež svoje označenie podľa osobitných vlastností tovaru a nesmú chýbať ani štandardizované pokyny na manipuláciu s ním počas realizácie prepravy. Napríklad tovar s hmotnosťou väčšou ako 1 000 kg musí byť označený príslušnými hmotnostnými značkami. Naopak menšie obaly sa počas prepravy zoskupujú do väčších jednotiek, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

Aké sú najčastejšie chyby pri balení tovaru? 

Bohužiaľ stáva sa, že niektoré zásielky nie sú správne doručené, pretože dôjde k poškodeniu obalu. Obal zásielky môže byť poškodený z viacerých príčin, zvyčajne je dôvodom: 

  • nesprávne zvolený rozmer obalu zásielky
  • nesprávna manipulácia a chýbajúce pokyny
  • zlé označenie tovaru
  • prekročenie odporúčaných limitov
  • nekvalitný obalový materiál
  • chybná fólia 
  • nesprávne upevnenie na palete
  • nesprávne umiestnenie na paletu (zásielka vyčnieva z palety alebo je rozbalená) 
  • a ďalšie. 

Kto zodpovedá za poškodenie obalu? 

Preprava tovaru je realizovaná vo vopred dohodnutom obale, ktorý zodpovedá vybranému spôsobu prepravy a dopravnému prostriedku. Za balenie tovaru zodpovedá odosielateľ. V prípade, že dôjde k poškodeniu obalu a je možné dokázať preukázateľnú chybu obalu, ktorá je dôvodom poškodenia zásielky prepravca nenesie za škodu na tovare zodpovednosť a zároveň nie je povinný chybný obal nahradiť alebo zásielku prebaľovať. 

Pri preberaní zásielky kontroluje dopravca počet a druh prijatých zásielok, a tiež vonkajší stav obalu. Následne rozhoduje, či je použitý obal vhodný na prepravu, ako aj obsah jednotlivých balení, počet jednotlivých kartónov na palete i hmotnosť balení.

Aké sú povinnosti odosielateľa tovaru?

Odosielateľ zásielky má povinnosť celý tovar bezpečne zabaliť tak, aby počas jeho prepravy nedošlo k poškodeniu alebo krádeži. Zároveň musí odosielateľ zásielku riadne označiť, aby ju mohol prepravca skontrolovať a doručiť správnemu príjemcovi. Odosielateľ taktiež poskytuje všetky dôležité informácie o zásielke, napr. ohľadom povahy a druhu tovaru, hrubej hmotnosti, hodnote tovaru, dodacej lehote alebo adresy doručenia.  

Bezpečná medzinárodná preprava tovaru s Infinity Forwarding 

Hľadáte spoľahlivú prepravnú spoločnosť? Spoľahnite sa na služby Infinity Forwarding a spolupracujte s odborníkmi na medzinárodnú prepravu. Ak už viete rozmery a hmotnosť vašej zásielky neváhajte si objednať našu bezplatnú cenovú ponuku. Naši kolegovia vám radi odpovedia na všetky otázky a vysvetlia vám celý proces prepravy