Skip to content

Námorná preprava s nulovými emisiami sa stáva skutočnosťou

Počas klimatického stretnutia Organizácie Spojených národov urobilo 22 krajín významný krok k zabezpečeniu “zelenej” námornej prepravy, ktorá bude mať nízke alebo nulové emisie CO2. Čo všetko je súčasťou novej dohody a kedy by mala byť realizovaná? 

V Glasgowe sa 10. novembra počas COP26 vlády 22 krajín dohodli, že do roku 2025 vytvoria šesť oceánskych obchodných trás, ktoré budú známe ako “zelené koridory” a budú poskytovať základ pre námorné technológie, ktoré disponujú možnosťou zníženia emisií uhlíka v lodnej preprave a nákladných kontajneroch. 

Námorná preprava produkuje obrovské množstvo emisií 

Konkrétne až 3 % celosvetových emisií skleníkových plynov má za príčinu práve námorná preprava. Pre porovnanie je to viac ako napríklad Francúzsko a Spojené kráľovstvo dohromady. Aj napriek niekoľkým predchádzajúcim neúspešným pokusom o zníženie emisií, je veľkým úspechom, že sa vlády dokázali dohodnúť na spoločnom riešení. Ide o veľmi náročnú úlohu na ktorej fungovaní sa musí podieľať viacero krajín, aby bol dosiahnutý požadovaný efekt. 

Ktoré krajiny podpísali dohodu o znížení emisií námornej prepravy? 

Snahu podporiť dekarbonizáciu námornej prepravy a vytvoriť “zelené námorné koridory”, teda trasy s nulovými emisiami, ktoré spájajú minimálne dva a viac prístavov podporilo priamo v Glasgowe 19 krajín. Austrália, Belgicko, Čile, Dánsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Kanada, Kostarika, Írsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Japonsko, Holandsko, Republika Marshallových ostrovov, Švédsko, Spojené štáty americké a Veľká Británia sú prvými signatármi Clydebank Declaration. V súčasnosti sa ku krajinám pridalo aj Španielsko, Taliansko a Maroko. 

Ako ste si mohli všimnúť medzi známymi krajinami chýba Čína, ktorá je popredným svetovým vývozcom produktov a domovom najväčších námorných prístavov sveta. Zároveň je najrušnejšou obchodnou cestou, ktorej zapojenie by malo veľký vplyv na celkový vývoj situácie. Jej budúce zapojenie však zatiaľ nikto nevylučuje. 

Čo je obsahom Clydebank Declaration? 

Svojim podpisom sa krajiny zaručili k uľahčeniu spojenia síl s prístavmi, prevádzkovateľmi a ostatnými účastníkmi reťazca s cieľom urýchliť dekarbonizáciu lodného priemyslu a dodávok paliva prostredníctvom zelených lodných koridorov. Cieľom je tiež preskúmať a objaviť možné riešenia prekážok vytvárania zelených koridorov, ktoré zahŕňajú rôzne stimuly, legislatívne rámce, výmenu informácií i infraštruktúru. 

Zelené koridory by sa mali stať súčasťou revízie a formulovania národných akčných plánov. Pri hľadaní zelených námorných trás by mala byť zabezpečená otázka životného prostredia a trvalej udržateľnosti, ktorej musí byť pripisovaná väčšia váha. 

 

Potrebujete pomôcť s dovozom tovaru z Číny, Ázie, Ameriky, či Európy? Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding sa postará o bezproblémovú prepravu vášho tovaru! Napíšte nám viac informácií o vašom dovoze a my vás budeme kontaktovať s nezáväznou cenovou ponukou.