Skip to content

Medzinárodná preprava: Prečo je potrebné poistenie zásielky?

Nákladná preprava tovaru zahŕňa množstvo nepredvídateľných udalostí, ktoré môžu výrazne ovplyvniť finálny stav zásielky. Aké nepredvídateľné udalosti môžu počas medzinárodnej prepravy nastať a prečo je lepšie spoľahnúť sa na poistenie? 

Najčastejšie problémy pri doručení zásielky 

Ako sme spomínali, medzinárodná preprava sa potýka s množstvom nepredvídateľných situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť aj napriek snahám o ich zabránenie. Medzi takéto situácie radíme napríklad krádež nákladu v sklade, kolízie na cestách, či živelné pohromy, ktoré nedokáže ovplyvniť naozaj nikto. Aby bola vaša zásielka počas prepravy chránená a vy ste neprišli o peniaze urobíte najlepšie, ak investujete do poistenia nákladu. 

Všetko, čo musíte vedieť o poistení prepravy zásielok 

Poistenie prepravy zásielok kryje nebezpečenstvo poškodenia, straty alebo zničenia zásielky počas prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov po celom svete. Poistenie má zvyčajne platnosť počas celého trvania prepravy, teda zo skladu predajcu až po doručenie do skladu zákazníka, zahŕňa teda nakládku, vykládku a všetky ďalšie manipulácie počas prepravy (aj prípadných medziskladovaní). Rozsah poistenia nie je pevne stanovený, upravuje sa podľa individuálnych potrieb s ohľadom na druh prepravovaného tovaru, trasu prepravy a typu dopravného prostriedku. 

Vašu zásielku si môžete nechať poistiť proti všetkým rizikám (all risks), ktoré zahŕňajú všetky nebezpečenstvá okrem tých, ktoré sú v poistnej zmluve výslovne vylúčené. Poistenie prepravy zásielky je možné zjednať aj len na niektoré poistné nebezpečenstvá, čo znamená, že poistenie platí v obmedzenom rozsahu. V tomto prípade sú kryté iba nebezpečenstvá, ktoré sú priamo vymenované v poistnej zmluve. 

Poistenie nákladu bez spoluúčasti 

Našťastie k nepredvídateľným udalostiam nedochádza často, je však dobré vedieť, že v prípade poistenia je finančná kompenzácia vyššia, ako suma, za ktorú je prepravca právne zodpovedný. Výhodou je tiež fakt, že poistenie plnohodnotného nákladu nevyžaduje od zákazníkov žiadnu spoluúčasť. 

Poistenie prepravy zásielky sa odporúča zjednať v každom prípade aj napriek tomu, že využívate služby poistených prepravcov. Výška poistenia prepravcov nikdy nie je dostatočnou zárukou, že v prípade škody budete dostatočne odškodnení. Poistenie prepravcov sa riadi právnymi predpismi, podľa ktorých sa môže prepravca svojej zodpovednosti za škodu zbaviť a škodu vám jednoducho nezaplatiť. Navyše rozsah náhrady škody pri medzinárodnej preprave je limitovaný podľa váhy strateného, či zničeného tovaru, aj napriek tomu, že vaša zásielka môže mať oveľa vyššiu hodnotu. Netreba sa preto spoliehať na poistenie prepravcov, ale vždy je nutné si prepravovaný tovar poistiť.

Poistenie zásielky pri preprave vybavíme za vás 

Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding trvá na tom, aby mali naši klienti poistenú prepravu zásielky, s ktorou vám samozrejme pomôžu naši odborníci. Počas prepravy tovaru dochádza k mnohým nečakaným situáciám a je naozaj lepšie, aby bol v prípade problému váš náklad riadne poistený. Okrem poistenia vám však pomôžeme aj s celým priebehom prepravy a nájdeme najlepšie riešenie pre dovoz vášho tovaru až k vám do skladu na Slovensko. Kontaktujte nás a vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku