Skip to content

Aká je to intermodálna preprava?

Pri zisťovaní informácií o preprave sa môžete stretnúť s pojmom Intermodal, ktorého význam nie všetci chápu. Ako funguje intermodálna preprava, aké sú jej výhody a čím sa odlišuje od multimodálnej prepravy? Máme pre vás jednoduché vysvetlenie. 

Intermodálna preprava 

 

Je formou nákladnej prepravy, ktorá využíva dva alebo viacero spôsobov prepravy tovaru od odosielateľa až k príjemcovi. Využívať môže napríklad leteckú, železničnú, námornú, kamiónovú, či vnútrozemskú vodnú prepravu. 

 

K preprave sú využívané špeciálne štandardizované kontajnery vyrobené z ocele, ktoré sa dajú naskladať na lode, či prepravovať špeciálnym prívesom, železničným vozňom alebo v špeciálne navrhnutých nákladných lietadlách. Prepravné kontajnery sú skonštruované tak, aby sa dali jednoducho premiestňovať bez ohľadu na spôsob prepravy, bez nutnosti manipulácie s ich obsahom, čím sa eliminujú ďalšie riziká. 

Prepravné jednotky intermodálnej prepravy 

 

Intermodálna preprava využíva k preprave tovaru upravené intermodálne jednotky (UTI). Najbežnejšie sa ako jednotky používajú prepravné kontajnery, môžu nimi však byť aj prívesy, železničné vagóny a ďalšie. 

 

Intermodálne stanice sú miesta (body), v ktorých dochádza k presunu jednotlivých jednotiek intermodálnej prepravy z jedného druhy dopravy na druhý. Známe sú tiež ako intermodálne terminály. 

Ako funguje intermodálna preprava? 

 

Aby mohla byť nákladná doprava považovaná za intermodálnu musia byť splnené dve podmienky: 

  • Náklad musí byť prepravovaný v rámci jednej prepravnej jednotky počas celého trvania prepravy – najčastejšie v prepravnom kontajnery. 
  • Kontajner by nemal zmeniť svoj objem počas celej doby prepravy. 

 

Nakoľko intermodálna preprava zahŕňa aj využitie železničných vozňov, musíme ju rozdeliť na dva druhy: 

 

  • COFC (Container of flatcar) – ide o cenovo dostupné a efektívne riešenie, pri ktorom sa môžu nakladať štyri kontajnery súčasne na špeciálne vozne, známe ako well-car. 
  • TOFC (Trailer on flatcar) – v tomto prípade sa prepravné návesy prevážajú na železničných valníkoch. 

 

Oba spôsoby sú často využívané a pomáhajú šetriť nielen náklady, ale aj čas. 

Výhody intermodálnej prepravy 

 

V prípade, že sa rozhodnete pre intermodálnu prepravu získate tým niekoľko výhod: 

 

  • Rýchlosť – akonáhle je vybraté jednotkové zaťaženie vhodné pre daný tovar, skráti sa čas nutný k nakladaniu, vykladaniu, či dokumentácií. Intermodálna preprava eliminuje aj zbytočné zastávky alebo zápchy kombináciou železníc a trajektov. 
  • Šetrenie nákladov – nakoľko intermodálna preprava prebieha v prepravných kontajneroch, nie je potrebná individuálna manipulácia s tovarom, čo nielenže šetrí čas, ale najmä náklady. Kombináciou prepravných služieb s najnižšou spotrebou paliva sa takisto výrazne znižujú prepravné náklady. 
  • Bezpečnosť – intermodálna preprava podlieha menšiemu počtu obmedzení týkajúcich sa nakladania a vykladania tovaru, ktoré sú v kombinácií s kvalitnými službami bezpečnou voľbou, ako predísť rôznym komplikáciám. 
  • Ochrana životného prostredia – využitím intermodálnej prepravy znižujete uhlíkovú stopu, pretože prevážaním nákladu po železnici sa emisie oxidu uhoľnatého znižujú o takmer 83%. 
  • Spoľahlivá kapacita – kamiónová a železničná preprava v súčasnosti ponúkajú primerané ceny vzhľadom ku kvalite, ktorú ponúkajú. 
  • Flexibilita – vďaka intermodálnej preprave môžete svoj náklad flexibilne presúvať a jeho polohu sledovať v reálnom čase. 

Intermodálna preprava vs. multimodálna preprava

 

Aj napriek tomu, že sa tieto pojmy vedia zamieňať, existujú medzi nimi veľké rozdiely. Pri intermodálnej preprave má každý druh prepravy svoju osobitnú prepravnú zmluvu. Pre porovnanie multimodálna preprava nepotrebuje niekoľko zmlúv, celý proces je v tomto prípade zmluvne dohodnutý len s jedným prepravcom. 

 

Intermodálna preprava umožňuje odosielateľovi zvoliť spôsob prepravy pre každý úsek zásielky podľa jeho uváženia. V multimodálnej preprave sa dodržuje model, ktorý sa nemení. 

 

Pri intermodálnej preprave sa počas celej cesty zásielky používa len jedna prepravná jednotka a to aj napriek zmenám v spôsobe prepravy. Multimodálna preprava využíva rôzne dopravné jednotky pre rôzne druhy prepravy.