Skip to content

Medzinárodná preprava: Je zelený vodík budúcnosťou?

Jedným z najväčších výziev, ktorým medzinárodná preprava čelí je dekarbonizácia planéty. Ide o cieľ, ktorý si krajiny po celom svete stanovili na rok 2050 a zelený vodík sa ukazuje ako jedno z najefektívnejších riešení k jeho dosiahnutiu. Aké sú výhody zeleného vodíka v logistike a ktorej krajine sa zatiaľ najviac darí v oblasti obnoviteľných energií? 

Dekarbonizácia prepravy  

Dekarbonizácia nielen prepravy, ale aj hospodárstva je proces, ktorému krajiny musia aktuálne venovať svoju pozornosť. Najväčší dôraz sa v rámci dekarbonizácie sústreďuje na zelený vodík, ktorého výroba by mala do roku 2030 zlacnieť o 50 % (podľa predpovedí Svetovej rady pre vodík). Na základe zistení preto Európska komisia na konci roku 2020 predstavila dokument, ktorý zaznamenáva stratégiu udržateľnej a inteligentnej mobility, ktorý zahŕňa plány konkrétnych politických opatrení na tri najbližšie desaťročia. Jej cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov o 90 % do roku 2050, ktoré úzko súvisia so všetkými druhmi prepravy

Aké výhody má zelený vodík v sektore logistiky? 

Využívanie vodíku v logistike prináša viacero ekonomických aj enviromentálnych výhod:  

  • V porovnaní s vozidlami na batérie má zelený vodík lepšiu udržateľnosť a jeho prevádzka je bezpečnejšia. Zároveň sa eliminuje nutnosť neustáleho nabíjania.
  • Vozidlá využívajúce zelený vodík majú dojazd viac ako 400 km a vydržia byť v prevádzke 8 až 10 hodín, čo zodpovedá jednému pracovnému dňu. Ide tak o ekologickejšie vozidlá s dlhším dojazdom (v porovnaní s elektromobilmi).
  • Zelený vodík eliminuje plyny znečisťujúce životné prostredie, ako sú napríklad benzín alebo nafta. 
  • Využívaním zeleného vodíku sa znižuje čas nutný k tankovaniu až o niekoľko minút.
  • Zelený vodík je ekologickejší, pretože pôvod energie na výrobu vodíka pochádza z obnoviteľných zdrojov, napríklad zo solárnych panelov. 
  • Výhodou tiež je, že vodík nie je škodlivý pre pracovníkov, ako napríklad olovené batérie, ktoré tvorí chemická zlúčenina nebezpečná pre ľudí aj životné prostredie. Je tiež bezpečnejší ako iné palivá, napríklad benzín.
  • Vodík je možné jednoducho skladovať a neskôr sa dá využiť aj na iné účely, ako bol pôvodne plánovaný. 
  • Využívaním vodíka sa znižuje závislosť od fosílnych palív, ktorých máme nedostatok. 

Zelený vodík čelí viacerým výzvam 

Aj napriek tomu, že zelený vodík prináša množstvo výhod stále existujú výzvy, s ktorými musí bojovať. Problémom sú najmä vysoké počiatočné náklady, kvôli ktorým stále nie sú rozvinuté vodíkové závody. Zároveň je stále vysoká aj obstarávacia cena vodíkových vozidiel (áut, dodávok, nákladných áut), ktorá mnohých záujemcov odradzuje od kúpy. 

Španielsko dominuje v oblasti obnoviteľných energií 

Sektoru obnoviteľného vodíka sa zatiaľ najviac darí v Španielsku, v ktorom má o vodík veľký záujem verejný a súkromný sektor. V Španielsku funguje niekoľko vodíkových elektrární, ktorých počet neustále rastie. Cieľom týchto vodíkových závodov je vyrábať a dodávať zelený vodík do vozových parkov medzimestských autobusov, cestnej prepravy a ľahkých priemyselných vozidiel. Svoje vyžitie by zelený vodík mohol nájsť aj v chemickom priemysle alebo železniciach. Aktuálne španielska vláda oznámila národnú stratégiu pre vodík, ktorej cieľom je vyčlenenie 1 500 miliónov eur z európskych fondov na projekty súvisiace s vodíkom. Španielskom sa tak o niekoľko rokov môže stať obrovským exportérom zeleného vodíka a zároveň sa oslobodiť od energetickej závislosti od iných krajín. 

Potrebujete pomôcť s prepravou tovaru? Neváhajte nás kontaktovať a naši odborníci na medzinárodnú prepravu vám radi vysvetlia celý proces prepravy zásielky až k vám do skladu. Postaráme sa o preclenie tovaru a vybavíme za vás všetky potrebné dokumenty k preprave. Neváhajte nás kontaktovať a vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku