Skip to content

Multimodálna vs. Intermodálna preprava tovaru

Aký je rozdiel medzi multimodálnou a intermodálnou prepravou tovaru? Svojím spôsobom je intermodálna preprava špeciálnym prípadom multimodálnej prepravy. V čom spočívajú najväčšie rozdiely a aké sú ich výhody?

Multimodálna preprava tovaru 

Pojem multimodálna preprava tovaru znamená, že na prepravu zásielky od predajcu ku kupujúcemu boli využité aspoň dva rozdielne spôsoby prepravy. Celý proces prepravy je zmluvne dohodnutý len s jedným prepravcom, vďaka čomu nie je potrebných veľa zmlúv. 

Využívanie multimodálnej prepravy má viacero výhod: 

  • Prehľadnejšie a lepšie monitorovanie zásielok. 
  • Znižovanie nákladov a času súvisiaceho s koordináciou zásielok a logistikou. 
  • Zodpovednosť má len jedna spoločnosť, vďaka čomu sa jednoduchšie riešia prípadné problémy, ako napríklad strata tovaru, či krádež.
  • Zjednodušenie plánovania nákladov, trás, personálu i logistiky. 
  • Colný doklad FBL uprednostňuje vstup a prechod cez colnicu.

V porovnaní s intermodálnou prepravou má multimodálna preprava nevýhodu v nutnosti dodržiavania modelu prepravy, ktorý sa nemení. Intermodálna preprava tovaru totiž odosielateľovi umožňuje zvoliť si spôsob prepravy pre každý úsek zásielky podľa vlastného uváženia. V Intermodálnej preprave sa taktiež využíva len jedna prepravná jednotka, čo zjednodušuje a urýchľuje prepravu, multimodálna preprava tovaru zahŕňa využitie rôznych prepravných jednotiek pre rozličné spôsoby prepravy. 

Intermodálna preprava tovaru 

Špeciálny prípad multimodálnej prepravy je intermodálna preprava tovaru. Tá k preprave zásielky využíva kombináciu viacerých spôsobov prepráv, pričom tovar je prepravovaný v uzavretých jednotkách, ktorých objem sa počas prepravy nemení. Nakoľko nie je potrebná manipulácia s tovarom, eliminujú sa mnohé riziká súvisiace s poškodením, krádežou alebo stratou tovaru. Najčastejšie sa ako prepravná jednotka využíva prepravný kontajner. Počas intermodálnej prepravy musí byť pre každý spôsob prepravy vypracovaná prepravná zmluva

Jednou z najväčších výhod intermodálnej prepravy je urýchlené nakladanie, vykladanie, či dokumentácia tovaru, vďaka rovnakej prepravnej jednotke, čo umožňuje rýchlejšiu prepravu zásielky v porovnaní s multimodálnou prepravou. Výhodou je aj bezpečnosť, pretože zásielka v intermodálnej preprave podlieha menšiemu počtu obmedzení, ktoré sa týkajú najmä jej nakladania a vykladania. Využívaním intermodálnej prepravy zároveň chránite životné prostredie, pretože prevážaním nákladu po železnici sa znižuje uhlíková stopa. Zároveň tiež šetríte vaše náklady, pretože kombináciou prepravných služieb, ktoré majú nižšiu spotrebu paliva výrazne znižujete cenu prepravy. 

Nákladná preprava s Infinity Forwarding 

Preprava tovaru by mala byť čo najefektívnejšia, pri výbere spôsobu prepravy musíte vziať do úvahy aj viacero faktorov, ako miesto pôvodu a určenia, druh tovaru, vzdialenosť, dodacie lehoty a mnohé ďalšie. O spôsobe prepravy nemusíte uvažovať sami, naši skúsení špeditéri vám so všetkým pomôžu, poradia a odpovedia na všetky vaše otázky. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku medzinárodnej prepravy.