Skip to content

Akým vývojom si prešla intermodálna preprava?

Medzinárodná preprava tovaru umožňuje obchodovanie s rôznymi druhmi tovaru po celom svete. Kým v minulosti bola preprava oveľa viac komplikovaná, vďaka technickému pokroku a modernizácii je dnes možné prepraviť takmer všetko. Aký bol vývoj intermodálnej prepravy a akú rolu v ňom zohral prepravný kontajner? 

Intermodálna preprava a jej začiatky 

Treba si uvedomiť, že v minulosti nič podobné ako nákladné kontajnery neexistovalo. Tovar sa prevážal vo vreciach, sudoch, či debnách a prepravovaný bol väčšinou koňmi, na väčšie vzdialenosti sa využívali člny alebo lode. Až v 18. storočí prišli ľudia s myšlienkou, že by nádoby mohli ukladať na seba. 

História intermodálnej prepravy siaha až do 80. rokov 18. storočia, kedy sa vo veľkom množstve obchodovalo s uhlím. To sa prevážalo vo veľkých boxoch, označovaných tiež ako vane, ktoré viezli konské povozy i lodné plavidlá. Neskôr sa začali využívať aj vlaky, ku ktorým boli pripevnené železné, či drevené kontajnery. Stále však nešlo o obľúbený postup, ktorého využitie sa zmenilo až v 50. rokoch 20. storočia. Práve vtedy bol navrhnutý štandardný prepravný kontajner, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri udržaní svetového hospodárstva a začal umožňovať obchodovanie medzi vzdialenými krajinami. 

Ako vznikol prepravný kontajner? 

Intermodálny prepravný kontajner navrhol majiteľ dopravnej firmy Malcolm McLean zo Severnej Karolíny v roku 1956. V priebehu niekoľkých rokov bola jeho firma 5. najväčším dopravným podnikom v celej Amerike. Inšpiráciu pri vytvorení prepravného kontajnera hľadal pri sledovaní neustáleho nakladania a vykladania tovaru, ktoré bolo veľmi časovo náročné. Snažil sa preto nájsť efektívnejšie riešenie v podobe jednotky, ktorá by mala jednu štandardnú veľkosť a dala by sa naložiť na námorné lode, či pozemnú prepravu.  

Vďaka vynálezu prepravného kontajnera mohol byť tovar bezchybne prepravovaný medzi železničnou, cestnou a námornou prepravou, čo malo za následok obrovskú revolúciu vo svetovom obchode. Najskôr sa začali využívať kontajnery rôznych veľkostí podľa objemu nákladu, či veľkosti plavidiel. V 60. rokoch 20. storočia však Medzinárodná organizácia pre normalizáciu stanovila štandardné veľkosti kontajnerov s dĺžkou 20 a 40 stôp, ktoré sa využívajú dodnes. 

Ako prepravné kontajnery zmenili intermodálnu prepravu? 

Prepravné kontajnery sa postarali o rozvoj intermodálnej prepravy a tomuto trendu sa museli prispôsobiť aj prepravné spoločnosti. Napríklad nákladné lode sa začali navrhovať s ohľadom na veľkosť oceľových kontajnerov, v súčasnosti dokážu lode odviezť viac ako 20 000 TEU. Zmeny nastali aj v cenách prepravy, ktoré prudko klesli a znížilo sa aj riziko krádeží prepravovaného tovaru, vďaka čomu sa znížili ceny poistenia. 

Prepravné kontajnery v súčasnosti 

Vynález prepravného kontajnera je právom označovaný za jeden z najdôležitejších vynálezov 20. storočia. Ich normy stanovuje ISO a v súčasnosti sú dostupné v rôznych variantoch, napr. otvorené, ploché, chladiace vo veľkosti 20 i 40 stôp a High Cube. Životnosť prepravného kontajnera je odhadovaná na 10 až 15 rokov, po vyradení z prevádzky sa využívajú aj ako stavby. Populárnymi sú kontajnerové domy, kaviarne, reštaurácie, či bufety.  

Potrebujete pomôcť s prepravou tovaru? Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding sa špecializuje na medzinárodnú prepravu. Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky a vybavíme potrebné náležitosti. Napíšte nám prostredníctvom registračného formuláru a naši kolegovia vás budú kontaktovať.