Skip to content

Medzinárodná preprava: Čo je to “PROJECT CARGO”?

Medzinárodná preprava často zahŕňa skratky alebo označenia, ktorým najmä v prípade, že prepravu riešite prvýkrát nemusíte úplne rozumieť. Project Cargo je pojem, ktorý zahŕňa pohyb zásielok, ktorých veľkosť, hmotnosť alebo zložitosť neumožňuje kontajnerizovať. Ako prebieha preprava takéhoto druhu zásielky sme pre vás zhrnuli v článku nižšie. 

Projektový náklad 

Aj tak by sme mohli preložiť termín “Project Cargo”, ktorý sa využíva nielen v medzinárodnej, ale aj vo vnútroštátnej preprave. Preprava nákladu, ktorý je príliš veľký, ťažký alebo zložitý zahŕňa náročnejšie operácie, ktoré zahŕňajú viacero úloh. Dôležitý je najmä výber správneho typu prepravy, zaručenie servisu v súlade s veľkosťou a hmotnosťou nákladu, čo v konečnom dôsledku optimalizuje čas a rozloženie. 

Akú prepravu využíva Project Cargo? 

V súčasnosti je “Project Cargo” nevyhnutnou súčasťou prepravy extra ťažkých alebo nadrozmerných zásielok. Za extra ťažkú zásielku je považovaný nedeliteľný náklad, ktorého hmotnosť presahuje maximálnu hodnotu nosnosti stanovenú ministerstvom rozvoja na prepravu. Za nadrozmernú zásielku je považovaný náklad, ktorý je väčší ako schválené rozmery, kvôli čomu je potrebné posielať ho po kusoch alebo použiť k preprave špeciálne prispôsobené vozidlá. 

Spôsoby, akým sa prepravujú zásielky Project Cargo sú nasledovné: 

  • Námorná preprava – je najpoužívanejším spôsobom, pretože ponúka viacero modelov špecializovaných plavidiel, ktoré umožňujú prepravu extra ťažkých alebo rozmerných nákladov. 
  • Cestná preprava – v tomto prípade sa využívajú nákladné autá so špecifickými modulárnymi platformami, vďaka ktorým je možná aj preprava nadrozmerného alebo extra ťažkého tovaru. 
  • Letecká preprava – k prepravovaniu extra tažkých alebo nadrozmerných zásielok sa takmer nevyužíva. Existujú však modely lietadiel, ktoré sú schopné prispôsobiť sa hmotnosti a veľkosti prepravovaného tovaru, väčšinou sa táto možnosť využíva len v naliehavých prípadoch. 

V Infinity Forwarding realizujeme aj prepravy Project Cargo 

Nákladná preprava je nevyhnutná k zásobovaniu všetkých typov priemyselných odvetví. Aby bol projektový náklad schopný splniť požiadavky trhu vyžaduje si špeciálny prepravný systém. Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding vám pomôže aj s prepravou nadrozmerných, či extra ťažkých nákladov. Stačí, ak nám napíšte viac informácií o druhu tovaru, ktorý chcete prepraviť a my pre vás nájdeme to najefektívnejšie prepravné riešenie.