Skip to content

Medzinárodná preprava: 5G sieť spôsobila revolúciu v odvetví prepravy a logistiky

Zavedenie širokopásmového mobilného pripojenia 5G v rôznych mestách po celom svete umožňuje zvýšenie prevádzkovej efektivity v odvetví prepravy a logistiky. Aké sú najväčšie výhody 5G siete pre logistiku a prepravu, a ako pomáha zlepšovať zákaznícky servis? 

Preprava a logistika zažíva technologickú revolúciu 

Mobilná sieť 5G výrazne posilňuje komunikáciu loT (Internet of Things) a zároveň umožňuje väčšiu rýchlosť dát a nižšiu latenciu. Výhodou je aj možnosť sofistikovanejšieho sledovania doručovania na poslednú míľu, správ vozového parku a majetku. So spustením služieb 5G majú spoločnosti väčšiu šancu využívať výhody digitalizácie, ktorá výrazne zjednodušuje celý proces prepravy tovaru a logistiky. 

Výhody 5G siete pre medzinárodnú prepravu a logistiku 

Zavedením širokopásmového mobilného pripojenia 5G získali podniky množstvo výhod. Tie sa týkajú najmä: 

  • jednoduchšieho sledovania zásielok 
  • end-to-end digitalizácie 
  • minimalizácia rizík dodávateľského reťazca
  • poskytovanie údajov v reálnom čase 
  • aplikácie rozšírenej reality (AR)
  • zlepšenie zákazníckeho servisu

Jednoduchšie sledovanie zásielok 

Zavedením mobilnej siete 5G sa výrazne zlepšuje sledovanie a viditeľnosť nákladu. Niektorí prepravcovia začali využívať aj senzory s podporou 5G, ktoré zlepšujú sledovanie položiek v sklade. Okrem toho zvláda 5G sieť vykonávať aj monitorovanie teploty, vlhkosti alebo iných prírodných faktorov. Zlepšuje sa tak úroveň synchronizácie v dodávateľských reťazcov a taktiež zjednodušuje sledovanie zásielok

End-to-end digitalizácia 

Vďaka spusteniu 5G siete môže sektor logistiky využívať inteligentnejšie technológie. Tie kvôli vysokej rýchlosti 5G siete umožňujú spojenie viacerých používateľov, skrátenie oneskorenia alebo poskytnutie pokrytia vo väčších oblastiach. Digitálne platformy tiež môžu komunikovať oveľa rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým, čo vedieť k ďalšími príležitostiam digitalizácie tohto sektora.

Minimalizácia rizík dodávateľského reťazca 

Od mobilnej siete 5G sa očakáva, že pomôže viac zviditeľniť aktuálnu polohu medzinárodného nákladu, tak aby sa mohli zákazníkovi sprostredkovať čo najpresnejšie informácie. Príchod 5G internetu by mal so sebou priniesť aj prenosné sledovače, ktoré dokážu sledovať polohu nákladu v reálnom čase. Výhodou 5G siete je aj nižšia energetická úroveň, čo vytvára cestu k väčšej udržateľnosti sledovania a monitorovania nákladu. 

Poskytovanie údajov v reálnom čase 

Znížená latencia siete 5G znamená, že časové oneskorenie medzi detekciou udalosti senzorom a jej rozpoznaním systémom je minimálne. V oblasti prepravy a logistiky môže znížená latencia 5G uľahčiť komunikáciu medzi vozidlami pre nákladné autá a skladové roboty bez vodiča. 

Aplikácie rozšírenej reality (AR) 

V logistickom priemysle sa čoraz viac využívajú aplikácie rozšírenej reality na implementáciu procesov chystania objednávok. Implementácia 5G siete do AR prinesie množstvo výhod, pozitívny vplyv sa prejaví najmä v zjednodušení skladových operácií, pretože minimalizuje možnosti chyby a zároveň zvyšuje efektivitu riadenia. Zároveň 5G sieť eliminuje riziko nesprávne umiestnených balíkov, stratených zásielok, zlého manažmentu alebo straty zásielok v dôsledku ľudských chýb.

Zlepšenie zákazníckeho servisu 

Zavedenie mobilnej siete 5G prináša vyššiu úroveň digitalizácie vo všetkých fázach dodávateľského reťazca. Zlepšila sa tiež bezpečnosť, kontrola kvality a dodacie lehoty, ktoré majú výrazný vplyv na spokojnosť zákazníkov. Vďaka využitiu 5G siete majú zákazníci lepší prehľad o celom prepravnom procese, čo prispieva k väčšej spokojnosti zákazníkov. 

S nami sa vaša zásielka nestratí 

Naša spoločnosť Infinity Forwarding spolupracuje len s tými najlepší prepravcami, ktorí využívajú moderné technológie na monitorovanie stavu zásielky. Počas celej doby prepravy vašu zásielku sledujeme a postaráme sa o to, aby bola bezpečne doručená až k Vám na uvedenú adresu. Vyžiadajte si cenovú ponuku prepravy od skúsených odborníkov z Infinity Forwarding.