Skip to content

Nákladná preprava a pravidlá Incoterms – čo znamenajú jednotlivé skratky?

Medzinárodná nákladná preprava sa riadi pravidlami Incoterms, ktoré určujú zodpovednosti medzi predávajúcimi a kupujúcimi stranami ohľadom prerozdelenia rizík, nákladov, zodpovednosti za poistenie zásielky, či dodržiavanie rôznych predpisov. Aké pravidlá Incoterms existujú a čo znamenajú ich skratky?

Pravidlá Incoterms pre námornú a vnútrozemskú vodnú prepravu

FAS (Free Alongside Ship) – vyplatené k boku lode

V tomto prípade dodáva predávajúci tovar kupujúcemu vo chvíli, kedy je tovar umiestnený pozdĺž lode (napr. vedľa nákladného člnu alebo na nábreží), ktorú zabezpečil kupujúci v dohodnutom prístave nakládky. Akonáhle sa tovar nachádza pri boku lode, v tomto momente riziko straty, či poškodenia tovaru prechádza z kupujúceho na predávajúceho a zároveň preberá kupujúci zodpovednosť za všetky náklady.

FOB (Free On Board) – vyplatené na loď

Kupujúci určí loď v dohodnutom prístave nakládky, na ktorú predávajúci dodá tovar, poprípade obstaráva tovar, ktorý už bol takýmto spôsobom dodaný. Kupujúci znáša riziko straty alebo poškodenia tovaru spolu so všetkými nákladmi od momentu, kedy sa tovar nachádza na palube lode.

CFR (Cost And Freight) – náklady a prepravné

Predávajúci dodáva tovar pre kupujúceho na palubu lode alebo obstaráva tovar, ktorý už takýmto spôsobom bol dodaný. Akonáhle je tovar na palube, predávajú splnil svoju povinnosť dodať tovar bez ohľadu na to v akom stave, množstve alebo či skutočne dorazí na miesto určenia. V tomto prípade nie je predávajúci povinný zabezpečiť poistné krytie. Riziko straty alebo poškodenia tovaru, tak po naložení na palubu okamžite znáša kupujúci, ktorý si poistenie nákladu zabezpečuje sám.

CIF (Cost Insurance And Freight) – náklady, poistenie a prepravné

Funguje na podobnom princípe ako CFR, predávajúci dodá tovar pre kupujúceho na palubu lode alebo obstaráva tovar, ktorý už takýmto spôsobom bol dodaný. Rozdiel je však v poistnom, pretože predajca musí získať minimálne poistné krytie proti riziku kupujúceho, najmä ak ide o stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy.

Pravidlá Incoterms vhodné pre akýkoľvek druh prepravy

EXW (Ex Works) – zo závodu

Predajca umožní dodanie tovaru kupujúcemu priamo v závode, či sklade, ktorý zároveň môže alebo nemusí byť priestorom kupujúceho. V tomto prípade je povinnosťou predávajúceho len umožnenie dodania tovaru tým, že ho dá k dispozícii kupujúcemu, predávajúci však nemusí riešiť jeho naloženie na vozidlo, či colné odbavenie.

FCA (Free Carrier) – vyplatené dopravcovi

V tomto prípade môže predávajúci dodať tovar kupujúcemu dvomi spôsobmi, ktoré prinášajú inú úroveň rizika a nákladov:

        predajca môže doručiť preclený tovar na vývoz na miesto s uvedeným názvom, ktoré predstavuje jeho vlastné priestory.

        predajca môže doručiť preclený tovar na vývoz na miesto s uvedeným názvom, ktorý nie je jeho priestorom.

Oba spôsoby môžu využiť doručenie tovaru dopravcovi, ktorého si určí kupujúci alebo inému subjektu určenému kupujúcim. 

CPT (Carriage Paid To) – preprava platená do

Predávajúci prevádza riziko na kupujúceho tým, že tovar odovzdá prepravcovi, ktorý je poverený zabezpečením prepravy. Predajca poskytuje dopravcovi možnosť fyzicky disponovať s tovarom, vďaka čomu sa predajca zbavuje zodpovednosti za tovar a po odovzdaní tovaru ďalej nezaručuje, či sa tovar dostane na miesto určenia v uvedenom čase, množstve a stave. Riziko tak prechádza z predávajúceho na kupujúceho akonáhle je tovar odovzdaný dopravcovi.

CIF (Carriage And Insurance Paid To) – preprava a poistenie platené do

Funguje na podobnom princípe ako CPT, opäť predávajúci prevádza riziko na kupujúce tým, že tovar odovzdá prepravcovi, avšak rozdiel je v poistnom, ktoré je v tomto prípade zahrnuté.

DAP (Delivered At Place) – s dodaním na miesto

Riziko prevádza predávajúci na kupujúceho v momente, keď je tovar k dispozícii pre kupujúceho na prichádzajúcom dopravnom prostriedku, ktorý je pripravený na vyloženie v mieste podľa dohody.

DPU (Delivered At Place Unloaded) – s dodaním na miesto vyloženia

Podobne ako v DAP znáša predávajúci riziko počas prepravy tovaru, až kým je tovar doručený na miesto vyloženia podľa dohody, avšak s tým rozdielom, že predávajúci zabezpečuje aj vyloženie tovaru z dopravného prostriedku. Riziká z predávajúceho na kupujúceho prechádzajú až po prepravení a vyložení tovaru na určené miesto.

DDP (Delivered Duty Paid) – s dodaním, clo zaplatené

Predávajúci znáša všetky riziká spojené s prepravou tovaru na určené miesto alebo konkrétny bod, v rámci tohto miesta. Zároveň predávajúci dodá tovar kupujúcemu až v momente, keď je tovar colne odbavený a je pripravený na vyloženie na vopred dohodnutom mieste.

Sú pre vás pravidlá Incoterms mätúce? Máme pre vás skvelú správu! Vďaka službám našej prepravnej spoločnosti Infinity Forwarding si kvôli Incoterms nemusíte robiť ťažkú hlavu. Naši odborníci na medzinárodnú prepravu vybavia všetky detaily ohľadom prepravy tovaru za vás.