Skip to content

Poistenie tovaru pri preprave: kedy je potrebné a aké riziká zahŕňa?

Je poistenie tovaru pri preprave povinné a aké riziká zahŕňa? Zhrnuli sme pre vás všetky dôležité informácie, ktoré by ste pred uzatvorením poistnej zmluvy mali vedieť. 

Všetko, čo musíte vedieť o poistení nákladu 

Nech už váš náklad cestuje z akejkoľvek zahraničnej krajiny, kým sa dostane až k vám je vystavený mnohým rizikám. Samozrejme existujú mnohé bezpečnostné opatrenia, avšak počas manipulácie, skladovania alebo prepravy tovaru môže veľmi ľahko dôjsť k jeho strate, či poškodeniu. 

Poistenie poskytuje ochranu a odškodnenie za stratu, či poškodenie vášho nákladu počas prepravy po zemi, mori alebo letecky. Obsiahnuté je v poistnej zmluve, ktorú môžu uzavrieť dovozcovia, vývozcovia, špeditéri (v mene svojich zákazníkov) alebo iné strany ako sprostredkovatelia medzinárodného obchodu. 

Je poistenie prepravy povinné? 

Poistenie nákladu je vo väčšine prípadov voliteľným rozhodnutím a je na vás, či sa svoj tovar rozhodnete pri preprave tovaru poistiť. V prípade Incoterms CIF a CIP preberá zodpovednosť kupujúci, takže v tomto prípade je poistenie povinné. 

Aké druhy poistenia nákladu existujú? 

Neexistuje len jeden spôsob poistenia. Poistenie nákladu pri preprave môžeme pre lepší prehľad rozdeliť na tri druhy: 

 • Poistenie proti všetkým rizikám – AAR (Against all risks)

Zahŕňa poistenie všetkých rizík okrem vojnových, či politických, ktoré vznikli kvôli porušeniu predpisov, napr. zákonných, či bezpečnostných. Poistenie AAR obsahuje úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky, jej poškodenie, či zničenie a škody spôsobené prirodzenou povahou tovaru. Poistenie proti všetkým rizikám je najdrahším druhom poistenia, pretože pokrýva veľký rozsah poistných rizík. 

 • Poistenie zvláštnej havárie – WPA 

Toto poistenie súvisí s úhradou škôd, ktoré vzniknú ako dôsledok rizík vyplývajúcich z vybraného druhu prepravy. Následná likvidácia škôd je robená oddelene na dopravnom prostriedku a na tovare. 

 • Poistenie s vylúčením zvláštnej havárie – FPA 

Zahŕňa poistenie tovaru proti celkovej strate, vhodné je najmä pre voľne uložený tovar. Zvyčajne ide o najlacnejší spôsob poistenia. 

Jednotlivé typy poistenia môžu obsahovať rôzne doplnkové riziká, vďaka ktorým je možné poistenie rozšíriť. Súčasťou poistenia môžu byť aj riziká súvisiace s: 

 • krádežou, 
 • uviaznutím, prevrátením, či potopením, 
 • rozbitím obalu,
 • požiarom, výbuchom, 
 • vykoľajením, 
 • zemetrasením, povodňou, cunami a inými prírodnými živlami, 
 • stratou balíka cez palubu, 
 • a ďalšími. 

Nie všetky riziká je možné poistiť

Bohužiaľ, nie pred všetkými rizikami dokáže poistenie zásielku ochrániť. Medzi takéto druhy rizík patrí napríklad riziko štrajku zamestnancov prepravy, kvôli ktorému dochádza k omeškaniu nákladu alebo ďalším problémom. Poistenie nezahŕňa ani vojnové riziko, občianske, či iné nepokoje, colné odmietnutia a oneskorenia. Poistiť nie je možné ani nebezpečné materiály, straty spôsobené úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou poistného, a tiež neschopnosťou zákazníka zaplatiť, či predajcu vyzdvihnúť platbu. 

Poistenie prepravy tovaru s Infinity Forwarding 

V rámci prepravy tovaru zabezpečuje naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding aj poistenie nákladu pri preprave. Naši odborníci vám radi odpovedia na všetky vaše otázky a pripravia bezplatnú cenovú kalkuláciu prepravy tovaru vrátane poistenia.