Skip to content

Medzinárodná preprava: Aké sú riziká prepravy a nástroje na ich riešenie?

Medzinárodná preprava tovaru zahŕňa viacero rizík, ku ktorým môže prísť už pri nakládke tovaru a následne až po jej doručenie. Aby ste dokázali čo najviac pochopiť možné riziká, je dôležité si ich najskôr vysvetliť a potom nájsť nástroje a stratégie pre ich riešenie. 

Medzinárodná preprava a najčastejšie riziká

V odvetví prepravy sa využívajú rôzne metódy a technológie, ktorých cieľom je znižovať riziká a zároveň zvyšovať pripravenosť v prípade, že nastanú. Najčastejšími rizikami sú tie, ktoré majú vplyv na bezpečnosť pri práci alebo vytvárajú problémy s dodržiavaním včasnosti dodania. 

Najčastejšie dochádza k týmto rizikám: 

 • Poveternostné udalosti (prírodné katastrofy, nepriaznivé počasie vo všeobecnosti a extrémne teploty)
 • Nehody (rôzne kolízie, námorná havária, či prevrátenie nákladných vozidiel)
 • Výpadky infraštruktúry (cestná premávka, dopravné zápchy, ulice bez semaforov, cesty v zlom stave atď.) 
 • Straty 
 • Krádeže
 • Sociálne riziká 

Aby mohli prepravcovia týmto rizikám čeliť, je nutné zamerať sa na metodiku riadenia rizík, ktorá zahŕňa identifikáciu, analýzu a hodnotenie spoločných rizík počas rôznych fáz procesu s cieľom získať komplexnú víziu a zhodnotiť každé z jednotlivých rizík. Výsledkom tejto analýzy je navrhnutie stratégie a následne riešenie. 

Aké sú základné prvky pre riadenie rizík v preprave? 

Najskôr sa zostavuje zoznam hrozieb, z ktorých sa následne vykonáva podrobná analýza na kvantifikáciu rizík a získanie presnejších kritérií pre možnosti riešenia rizík. Príprava stratégie pre riadenie prepravných rizík by mala zahŕňať niekoľko základných prvkov: 

 • rátať s podporou manažmentu
 • určiť zodpovednosť za riadenie a vedenie organizácie 
 • pomocou holistického prístupu formalizovať postupy 
 • prehodnotiť už existujúce procesy, politiky a štandardy vo svetle nového manažmentu
 • integrovať proces do existujúcich obchodných procesov
 • používať sofistikované nástroje analýz rizík a moderné riešenia na automatizáciu úloh a riešenie incidentov

Podpora technológie je nevyhnutná 

Najmä používanie sofistikovaných nástrojov analýz rizík sa stáva kľúčovým k automatickému a lepšiemu predvídaniu, či kontrole nebezpečných situácií a s nimi súvisiacich rizík. Využitie podpory technológie si môžeme ukázať na príklade niektorých rizík: 

 • Systém ochrany proti krádeži výrazne znižuje šance na krádež, či už v námornej, železničnej, leteckej alebo cestnej preprave. 
 • Asistenti riadenia môžu byť inštalovaní na palubnej doske vozidiel, čím dávajú prepravným spoločnostiam možnosť monitorovania zlých jazdných praktík, ako napríklad prekročenie rýchlosti, ktorá býva častou príčinou dopravnej nehody. 
 • Pomocné systémy plánovania tratí sú schopné upravovať trasu v reálnom čase. To znamená, že umožňujú optimalizovať trasy dodávok, vďaka čomu sa prepravné spoločnosti lepšie vyrovnávajú s neprejazdnými cestami alebo ďalšími nečakanými situáciami, ktoré môžu počas prepravy nastať. 

Minimalizujte riziká s Infinity Forwarding 

Využitím prepravných služieb našej špedičnej spoločnosti Infinity Forwarding taktiež minimalizujete množstvo rizík. Všetku komunikáciu ohľadom prepravy vybavíme za vás a postaráme sa o to, aby bol váš tovar bezpečne doručený až k vám do skladu na Slovensko alebo do Českej republiky. Prečítajte si viac o poistení prepravy a informáciách, ktoré od vás budeme potrebovať k vypracovaniu nezáväznej cenovej ponuky.