Skip to content

Dovoz tovaru leteckou prepravou: Aké dokumenty vyžaduje letecká preprava?

Letecká preprava je z hľadiska dokumentácie najnáročnejším spôsobom prepravy, pretože vyžaduje oveľa viac dokladov ako je tomu u námornej alebo železničnej prepravy. Prepravné spoločnosti pri možnosti leteckej prepravy potrebujú mať dokonalý prehľad o celej zásielke a všetkých náležitostiach týkajúcich sa prepravovaného tovaru. Pre lepší prehľad sme pre vás všetky potrebné dokumenty k leteckej preprave zhrnuli v článku. 

Letecká preprava tovaru a potrebné dokumenty 

Pri leteckej preprave sú prísnejšie bezpečnostné pravidlá, ktoré si vyžadujú podrobnejšiu dokumentáciu. Prípravu dokladov si nenechávajte na poslednú chvíľu a na leteckú prepravu zásielky sa začnite chystať vopred. 

K leteckej preprave sú potrebné nasledovné dokumenty: 

  • Airway bill (AWB)
  • Commercial invoice 
  • Packing List 
  • Certificate of origin

Airway bill (AWB) 

Letecký nákladný list je potvrdenie o tovare, ktoré vydáva letecká spoločnosť. V leteckom nákladnom liste sú zhrnuté všetky informácie o zásielke vrátane mena dopravcu, adresy jeho sídla, loga a predtlačeného jedenásť miestneho čísla. Toto číslo sa ďalej používa na rezerváciu, kontrolu stavu doručenia alebo zistenia polohy zásielky. Letecký nákladný list nie je dokladom o vlastníctve tovaru a tiež nie je obchodovateľný. 

Commercial invoice

Obchodná faktúra je prepravný doklad, ktorý zasiela predávajúci kupujúcemu. Tento doklad je nutný k vypočítaniu výšky cla a ďalších poplatkov. Zároveň slúži ako základný doklad ku kontrole dovážaného alebo vyvážaného tovaru. Obchodná faktúra musí obsahovať kontaktné údaje predávajúceho, kupujúceho, popis tovaru, krajinu pôvodu, počet, objem a hmotnosť zásielky, ale aj rôzne špecifické informácie, ako napríklad kódy harmonizovaného systému pre konkrétny tovar. 

Packing List 

Ide o dokument, ktorý podrobne uvádza všetky informácie týkajúce sa zásielky. Packing list zahŕňa napríklad popis obsahu každého balenia (palety, škatule, atď.), spolu s váhou a mierami. Tento dokument by mal byť aj súčasťou zásielky, zvyčajne sa pripevňuje z vonkajšej strany. 

Certificate of origin 

Letecká preprava v niektorých prípadoch vyžaduje aj prehlásenie o pôvode tovaru, známe tiež pod názvom “osvedčenie o pôvode” alebo “vyhlásenie o pôvode”. To spravidla pripravuje a vypĺňa vývozca alebo výrobca tovaru, zároveň tiež môže podliehať úradnej certifikácii oprávnenou treťou stranou. Prehlásenie o pôvode tovaru sa tiež často predkladá colným orgánom dovážajúcej krajiny, vďaka čomu je odôvodnená pravosť výrobku alebo jeho nárok na preferenčné zaobchádzanie. 

Nákladná doprava s Infinity Forwarding 

Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding pre vás zabezpečí bezpečný priebeh prepravy vrátane colného konania a potrebnej dokumentácie. Stačí ak nám napíšete viac informácií o zásielke, ktorú potrebujete prepraviť a my pre vás vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku. V rámci našej konzultácie vám poradíme najefektívnejšie spôsoby prepravy vzhľadom k veľkosti a miestu odoslania zásielky a odpovieme na všetky vaše otázky. Dohodnúť si s nami môžete online alebo osobné stretnutie a naši kolegovia si na vás s radosťou urobia čas.