Skip to content

Otázky a odpovede: Preprava tovaru zo zahraničia

Naša špedičná spoločnosť Infinity Forwarding zabezpečuje medzinárodnú prepravu tovaru, strojov a zariadení. V rámci našich služieb realizujeme prepravu celých kontajnerov, ale aj kusových zásielok s využitím námornej, leteckej, železničnej a cestnej prepravy. Pri našej práci sa často stretávame s rôznymi zaujímavými otázkami týkajúcich sa našich služieb, ale aj celkového priebehu prepravy. V tomto článku sa preto dočítate odpovede na najčastejšie z nich. 

Z ktorých krajín zabezpečujete prepravu tovaru? 

V rámci našich služieb poskytujeme kombinovanú prepravu v rámci celého sveta. Väčšinu našich prepráv tvorí preprava tovaru z Ázie, predovšetkým preprava z Číny, Vietnamu a Indie. Zabezpečujeme ale aj prepravné služby z USA, Kanady a iných krajín sveta. Prepravu nerealizujeme jedine z krajín, ktoré sú vo vojne alebo sú na ne uvalené medzinárodné sankcie.

Prepravujte aj kusové zásielky? 

V našej prepravnej spoločnosti Infinity Forwarding sa špecializujeme na prepravu celých kontajnerov (tzv. FCL preprava), ako aj na zberných (kusových, tzv. LCL preprava) zásielok. S nami zaplatíte iba za skutočne využité miesto v kontajneri, takže ak nemáte dostatok tovaru na naplnenie celého kontajnera, ponúkame vám zbernú službu pre vašu kusovú zásielku (tzv. LCL preprava). 

Je nutné poistenie prepravy? 

Poistenie prepravy zásielok kryje nebezpečenstvo poškodenia, straty alebo zničenia zásielky počas prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov po celom svete. Pri preprave môže nastať množstvo nepredvídateľných situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť aj napriek snahám o ich zabránenie. Medzi takéto situácie radíme napríklad krádež nákladu v sklade, kolízie na cestách, či živelné pohromy, ktoré nedokáže ovplyvniť naozaj nikto. 

Aby bola vaša zásielka počas prepravy chránená a vy ste neprišli o peniaze urobíte najlepšie, ak investujete do poistenia nákladu. Rozsah poistenia nie je pevne stanovený, upravuje sa podľa individuálnych potrieb s ohľadom na druh prepravovaného tovaru, trasu prepravy a typu dopravného prostriedku. 

Váš tovar na preprave vám radi poistíme. Výška poistného bude závisieť od požadovaného krytia a typu poisteného tovaru, ktorý budeme prepravovať. 

Čo je to objemová hmotnosť zásielky a ako sa počíta? 

Cena prepravy závisí od hmotnosti a presných rozmerov zásielky. Dôležité je poznamenať, že v tomto prípade sa nepoužíva skutočná hmotnosť zásielky, ale tzv. objemová hmotnosť. Objemová hmotnosť zahŕňa nielen váhu zásielky, ale aj jej rozmery.

Môže sa stať, že objemová hmotnosť vašej zásielky bude vyššia než jej skutočná hmotnosť, najmä ak zásielka zaberá veľa miesta, ale nie je ťažká. Preto je dôležité mať na pamäti, že cena prepravy bude určená objemovou hmotnosťou, ak je táto hodnota vyššia. 

Pre výpočet ceny prepravy je nutné poznať reálnu a objemovú hmotnosť zásielky. Objemovú hmotnosť si však musíte vypočítať, vzorec je jednoduchý:

dĺžka x výška x šírka (v m) = objemová hmotnosť zásielky v m3

Prepravujete živé zvieratá? 

Preprava živých zvierat zo zahraničia je veľmi komplikovaný proces, pri ktorom môže veľmi rýchlo dôjsť k úhynu zvierat. Často sú totiž zvieratá prepravované v nákladných priestoroch bez regulácie teploty, čo môže byť život ohrozujúce. Keďže tieto podmienky prepravy ako špeditér nedokážeme ovplyvniť, rozhodli sme sa služby prepravy zvierat neposkytovať. 

Medzinárodná preprava s Infinity Forwarding 

Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding sa špecializuje na medzinárodnú prepravu a s vašim nákladom pomôžete aj vám. Vyplňte kontaktný formulár a naši kolegovia vás budú kontaktovať s nezáväznou cenovou ponukou.