Skip to content

Námorná preprava: Čo je to spoločná havária a kedy sa vyhlasuje?

Aj námorná preprava čelí viacerým neočakávaným situáciám, kedy je náklad lodi vystavený rôznym rizikám. V prípade, že sa nákladná loď ocitne v nebezpečenstve, musí na situáciu okamžite reagovať kapitán alebo vlastník lode, ktorí sa musia postarať o bezpečnosť lode, nákladu a najmä posádky. Ako sa takáto situácia rieši a kedy sa vyhlasuje spoločná havária?  

Námorná preprava a situácie, ktoré predchádzajú spoločnej havárii 

Počas prepravy nákladu loďou môže dôjsť k viacerým nečakaným situáciám. Známe sú situácie, kedy kvôli nesprávnej deklarácii nebezpečného tovaru vznikol na palube požiar, alebo keď sa nákladná loď zasekla na plytčine kvôli poruche motora. Počas nepriaznivého počasia môžu byť problémom aj uvoľnené prepravné kontajneri, ktoré v niektorých prípadoch vedia narušiť stabilitu lode. 

Nebezpečných situácií však môže byť oveľa viac, a preto na ne musí kapitán vždy pohotovo reagovať. V prípade, že hrozí nebezpečenstvo lodi, nákladu alebo posádke, úlohou kapitána je minimalizovať vznik hrozieb, napríklad tým, že vyšle záchranný signál do najbližšieho prístavu. Niektoré riešenia si vyžadujú vykonanie núdzových opráv lode, tak aby nedošlo k poškodeniu nákladu, a v iných prípadoch je jediným riešením vyhodenie nákladu cez palubu, kvôli nutnosti odľahčeniu lode. 

Kedy sa vyhlasuje spoločná havária? 

Medzinárodne je spoločná havária známa pod označením General Average a vyhlasuje sa v prípade, že došlo k poškodeniu nákladu alebo lode. Spoločnú haváriu z pravidla vyhlasuje vlastník lode, úmerne sa na nej však okrem vlastníka podieľajú aj všetci majitelia nákladu. 

V realite to následne vyzerá tak, že ak by došlo napríklad k požiaru na lodi plnej kontajnerov, ale požiar by zachvátil len niektoré z nich, zničené kontajnery sa prehodia cez palubu a zvyšný náklad spolu so zachránenou loďou a posádkou dorazí do prístavu určenia. Celé bremeno straty sa však kvôli zásade námorného práva o rovnomernom podieľaní vlastníkov zásielok na nákladoch spojených so záchranou nákladu lode rozdelí medzi všetkých vlastníkov. To znamená, že náklady by neznášali len vlastníci poškodených kontajnerov, ale všetci zákazníci, ktorí mali na palube lode svoj náklad. 

Praktický príklad výpočtu nákladov spoločnej havárie 

Námorný komisár môže od vlastníkov kontajnerov v závislosti od vážnosti incidentu vyžadovať nemalé finančné prostriedky. Pre lepšiu predstavu sme si pre vás pripravili príklad, v ktorom vyčíslime náklady za spoločnú hávariu, ak by sme prepravovali tovar v hodnote 150 tisíc eur a na lodi by vznikol požiar. 

Rátajme s tým, že by na záchranu lode a posádky boli vyslané hasičské a záchranné lode, ktoré požiar uhasia a loď pomôžu odprevadiť do najbližšieho námorného prístavu. Vlastník lode následne vyhlási spoločnú haváriu, avšak náš tovar zostal našťastie nepoškodený. Nevznikli nám teda náklady súvisiace s poškodením alebo stratou tovaru, aj tak však budeme musieť zaplatiť príspevok za spoločnú haváriu na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich so záchranou lode, nákladu a posádky. 

Aby bolo možné výšku našich nákladov vyrátať je nutné vedieť, aká bola celková hodnota nákladu na lodi a na akú sumu sa vyšplhala vzniknutá škoda. Počítajme s tým, že celková hodnota lode spolu s naloženým tovarom bola 30 miliónov eur, čo by znamenalo, že hodnota nášho tovaru z celého nákladu predstavovala 0,5 %. Pri predstave, že by náklady na záchranu lode boli vyčíslené na 10 miliónov, výška nášho príspevku by predstavovala 0,5 %, čiže 50 000 eur. V prípade, že by sme mali uzatvorené poistenie prepravy, výška vzniknutých nákladov by bola uhradená z poistenia. Pri absencii poistenia by sme vzniknuté náklady hradili z vlastného vrecka. 

V realite však stanovenie nákladov nie je také jednoduché a celý proces vyšetrovania môže trvať aj niekoľko rokov. Tovar, ktorý nebol poškodený si môžu vlastníci vyzdvihnúť až po zaplatení finančnej zábezpeky, ktorá je zárukou, že v budúcnosti náklady na spoločnú haváriu zaplatia. V prípade, že túto bankovú záruku alebo zálohu vlastníci tovaru odmietnu, náklad im nebude uvoľnený. 

Poistenie nepodceňujte 

Poistenie je účinnou ochranou nielen pri vzniku spoločnej havárie, ale taktiež pri vzniku straty, škody, či ďalších nečakaných výdavkoch. S poistným krytím ustanovenie ICC pokrýva všetky výdavky spoločnej havárie, klient pre uvoľnenie nákladu nemusí skladať zábezpeku a nemá žiadne starosti s byrokraciou a dokumentáciou, pretože ho poisťovňa zastúpi v celom procese. 

V Infinity Forwarding dbáme na to, aby mal každý náš klient zaplatené poistenie prepravy tovaru, s ktorým mu veľmi radi pomôžeme. Zistite viac informácií o možnostiach medzinárodnej prepravy a neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou. Naši odborníci na medzinárodnú prepravu vám so všetkým poradia a v prípade záujmu pre vás vypracujú nezáväznú cenovú ponuku.