Skip to content

Kamiónová preprava: Veľké porovnanie alternatívnych palív

Dnes už je úplne normálne, že okrem benzínových, či naftových automobilov stretnete na našich cestách aj úžitkové vozidlá do 3,5 tony s elektropohonom. Obľube sa tešia aj hybridné vozidlá a pozornosť na seba začínajú pútať aj automobily využívajúce vodík. Využívanie alternatívnych palív sa však netýka len osobných automobilov, ale riešením môžu byť aj pre nákladné vozidlá. S akými výzvami sa potýka nákladná preprava pri zavedení vozidiel na alternatívny pohon a aké alternatívne pohony môžu nákladné auta využívať? 

Nákladná preprava a výzvy alternatívnych palív 

Aj napriek tomu, že sa alternatívne palivá stávajú obľúbeným riešením osobných automobilov, v nákladnej preprave ich aplikácia nie je taká jednoduchá. Nákladná preprava totiž čelí viacerým výzvam, ktoré sa musia prispôsobiť novej infraštruktúre a spôsobu, akým by sa nákladné vozidlá na alternatívne palivá dobíjali. 

Druhy alternatívnych palív a ich výhody 

Prepravné spoločnosti majú pri obmene svojho vozové parku na výber viacero možností nákladných áut využívajúce alternatívne palivá, ktorými môžu prispieť k trvalej udržateľnosti a zníženiu obrovského množstva emisií.  

Nákladné elektroautá 

Svoje využite našli napríklad v Nemecku, kde odhadom jazdí približne 32 000 nákladných elektroáut. Tie sa delia do dvoch skupín na nákladné elektroautá s batériovou technológiou alebo trolejovým vedením.

Nákladné elektroautá s batériovou technológiou využívajú lítiovo-iónové batérie, ktorých dojazd je približne 450 kilometrov. Hmotnosť batérie sa pohybuje od 5 400 kg do 7 500 kg a obstarávacia cena nákladného elektroauta je zhruba trikrát vyššia, ako u klasického naftového. Výhodou je však možnosť preplatenia časti ceny prostredníctvom dotačných programov. Nákladné elektroautá s batériovou technológiou sa zatiaľ ukazujú ako krok správnym smerom, avšak dôležitý je vývoj infraštruktúry pre rýchle nabíjanie, ktorý by umožnil, že sa nákladné elektroauto dobije počas povinnej doby odpočinku vodiča. 

V Nemecku testujú aj nákladné elektroautá na trolejové vedenie, ktoré je podobné tomu železničnému. Zatiaľ sa na testovanie využívajú špeciálne testovacie trasy, avšak aby bol tento plán reálny, vyžadoval by miliardové investície do infraštruktúry a obmeny vozových parkov, čo nie je nemožné, ale v aktuálnej situácii nie príliš reálne. 

Vodíkové a palivové články 

Nákladné elektro vozidlo s palivovým článkom používa vodík, ktorý reaguje s kyslíkom, čoho výsledkom je elektrina. Výhodou je, že okrem čistej vodnej pary nevznikajú žiadne odpadové plyny, dojazd je zvyčajne 300 až 400 kilometrov. Nevýhodou však zostáva fakt, že obstarávacie a prevádzkové náklady vodíkových nákladných vozidiel sú zatiaľ približne štyrikrát vyššie ako pri naftových nákladných vozidlách. Zatiaľ tiež nie sú dostupné takmer žiadne stanice pre nákladné vozidlá na čerpanie vodíka, takže táto alternatíva je zatiaľ žiaľ stále nereálna. 

Opatrenia na ochranu klímy 

Prečo vlastne médiá venujú alternatívnym pohonom toľko pozornosti a prečo sa nad zmenami uvažuje aj v nákladnej preprave? Spolková vláda vypracovala program na ochranu klímy 2030, ktorého cieľom je do spomínaného roku zabezpečiť, aby tretina ťažkej kamiónovej nákladnej prepravy využívala elektrický pohon alebo pohonné látky na báze elektriny. 

Nariadenia EÚ ( EÚ ) 2019/1242 a ( EÚ ) 2019/631 stanovujú cieľové hodnoty vozového parku CO2 pre nové úžitkové vozidlá. Emisie CO2 sa podľa nej majú do roku 2025 znížiť o 15 % pre ťažké úžitkové vozidlá a o 30 % do roku 2030 a o 31 % pre ľahké úžitkové vozidlá. Novým výzvam sa preto budú musieť pomaly prispôsobovať veľké prepravné spoločnosti, pričom prechod na elektrické a vodíkové nákladné vozidlá má uľahčiť veľký počet podporných programov, ktorých cieľom je zároveň vylepšiť štruktúru na tankovanie a nabíjanie. Sme si istí, že s výzvami si kamiónová doprava poradí. 

Nákladná preprava s Infinity Forwarding 

Máte záujem o medzinárodnú prepravu tovaru? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku a naši špeditéri vám radi zodpovedia všetky vaše otázky. Zistite, aké informácie od vás budeme k príprave cenovej ponuky potrebovať.