Skip to content

Kamiónová doprava: Aké sú jej výhody a nevýhody?

V súčasnosti je kamiónová doprava jedným z najpoužívanejších spôsobov nákladnej dopravy. V porovnaní s ďalšími spôsobmi prepravy má svoje výhody aj nevýhody. Zistite, kedy sa kamiónová doprava oplatí a kedy sa najčastejšie využíva. 

Kamiónová doprava a jej výhody 

Preprava zásielok prostredníctvom nákladných automobilov patrí k populárnym spôsobom prepravy, ktorá sa bežne používa v multimodálnej preprave. V tomto prípade sa nákladné autá využívajú k preprave zásielky do a z prekladísk, avšak kamiónová doprava sa využíva aj na priame doručenie nákladu od dodávateľa k príjemcovi. 

Výhodou kamiónovej dopravy sú rôzne špecifiká, ktoré ju robia v porovnaní s ostatnými spôsobmi prepravy výnimočnou. Medzi základné výhody cestnej prepravy patrí: 

 • nízke náklady v porovnaní s cenami železničnej, leteckej alebo námornej prepravy;
 • množstvo prepravných subjektov ponúkajúcich cestnú prepravu prispieva ku konkurencieschopným cenám, zlepšovaniu dostupnosti služieb a lepšej optimalizácii logistických operácií;
 • široký rozsah použitia podľa druhu zásielky, prepravných vzdialeností a komunikačných systémov;
 • zaistenie bezpečnosti tovaru, najmä pri preprave na krátke vzdialenosti;
 • vysoká rýchlosť a mobilita, nákladné vozidlá sa dajú efektívne koncentrovať v požadovanom množstve na konkrétne miesto bez dodatočných prekládok a presunov; 
 • nákladné autá majú návesy rôznych veľkostí, vďaka čomu dokážu prepraviť zásielky rôznych objemov a veľkostí; 
 • cestná preprava využíva obrovskú sieť miestnych, národných a medzinárodných ciest, takže je tovar možné doručiť kamkoľvek – ide o efektívny spôsob doručenia zásielok až k dverám kupujúceho. 

Nevýhody cestnej prepravy 

Cestná preprava bojuje aj s niekoľkými obmedzeniami, ktoré sa premietajú do rozsahu poskytovaných služieb. Z ekonomického hľadiska sa stáva nevýhodným riešením najmä pri preprave na dlhé vzdialenosti. Nákladná preprava sa preto zvyčajne využíva na prepravu tovaru do vzdialenosti 2 až 3 tisíc kilometrov, v opačnom prípade už sa odporúča zvážiť možnosti leteckej, železničnej alebo námornej prepravy. 

Ďalšie nevýhody cestnej prepravy:

 • Nákladné autá sú limitované pozemnými cestami, nie je preto možné využiť ich na prepravu tovaru po celom svete, napríklad na prepravu nákladu medzi Amerikou a Európou.  
 • Vysoké emisie výfukových plynov znečisťujú ovzdušie. 
 • V porovnaní s inými spôsobmi prepravy je cestná preprava viac náchylná na dopravné nehody. 
 • Cestná preprava vyžaduje vyššiu pracovnú náročnosť. 

Kedy sa cestná preprava oplatí? 

Zvyčajne sa cestná preprava využíva pri preprave zásielok na krátke vzdialenosti do 2 až 3 tisíc kilometrov. Využiť ju preto môžu napríklad podniky, ktoré potrebujú prepravovať zásielky po Európe, kde je rozsiahla cestná sieť. Cestná preprava je výhodným riešením pri kombinovanej preprave, kedy nákladné autá prevážajú zásielky do a z prekladísk, ale využiť ju môžete aj na priamy transport bez využitia iných spôsobov prepravy.

Kamiónová doprava s Infinity Forwarding 

Potrebujete pomôcť s dovozom tovaru z Číny, Ázie, Ameriky, či Európy? Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding vám pomôže nájsť optimálne prepravné riešenie. Napíšte nám viac informácií o vašej zásielke a my vás budeme kontaktovať s nezáväznou cenovou ponukou