Skip to content

Autonómne lode v námornej preprave sa stávajú realitou!

Námorná preprava sa musí prispôsobovať neustálym zmenám a trendom, ktoré ju vo veľkej miere ovplyvňujú. Pandémia koronavírusu sa stala obrovským impulzom pre lodné spoločnosti, ktoré čoraz viac uvažujú o prevádzke poloautonómnych, či úplne autonómnych plavidiel. Ako prebieha automatizácia nákladných lodí spolu s hrozbami kybernetických útokov sme pre vás zhrnuli v článku. 

Prečo potrebuje námorný priemysel autonómne lode? 

Súčasťou nákladných lodí je posádka, ktorá patrí medzi najväčšie náklady prevádzky lode. Námorníci pracujúci na lodiach často 24 hodín, 7 dní v týždni a niekedy dokonca aj 365 dní v roku, pretože niektoré z krajín nechcú povoliť výmenu posádky na svojich brehoch (táto situácia platila najmä počas pandémie koronavírusu). 

Častá vyčerpanosť a únava námorníkov zvyšujú riziko zlého úsudku, či ľudských chýb, ktoré by v prípade autonómnych lodí hrozili menej. Problémom tiež zostáva fakt, že námorníkov a ľudí ochotných pracovať na nákladných lodiach je čím ďalej tým menej. 

Lodní prepravcovia sa už niekoľko rokov zaoberajú myšlienkou úplne autonómnych alebo čiastočne autonómnych plavidiel. Okrem predchádzaniu rizík predstavujú autonómne lode z dlhodobého hľadiska menšie náklady, ktoré lodné spoločnosti inak platia za svojich zamestnancov. Menšia posádka tiež vyžaduje menší počet ubytovacích kapacít, vďaka čomu vzniká viac priestoru pre prepravu nákladu. 

Ako vyzerá prevádzka autonómnych lodí v praxi? 

V súčasnosti využívajú lodné spoločnosti lode, ktoré majú viaceré autonómne funkcie. Nákladné lode sa napríklad dokážu navigovať samé, vyhýbať sa kolíziám s inými loďami, či dodržiavať schémy rozdelenia premávky. Technologický vývoj v oblasti automatizácie v posledných rokoch výrazne pokročil a diaľkové snímania spolu s rozsiahlymi testovaniami robia automatizáciu dostupnou. 

Aktuálne sa uvažuje najmä o využívaní poloautonómnych plavidiel. Očakáva sa, že by mali zvládnuť bežnú, ale aj predvídateľnú navigáciu. Poloautonómne plavidlá sa monitorujú z pobrežného operačného strediska, ktoré vie v prípade potreby prevziať nad loďou kontrolu. 

Kybernetické útoky na autonómne lode môžu viesť ku katastrofe 

Narušenie počítačového systému kybernetickým útokom v autonómnej lodi môže mať katastrofálne následky. Počas kybernetického útoku môže dôjsť napríklad k problému, že loď sa stane úplne neovládateľnou, čo znamená, že jej posádka príde o akúkoľvek kontrolou nad loďou alebo môžu hackeri zmeniť polohu GPS. 

Aktuálne je teda kybernetická bezpečnosť dôležitým prvkom spájaným s úspešným aplikovaním automatizácie do nákladných lodí. Známych je zatiaľ niekoľko pokusov hackerov, ktorí zapríčinili viacero narušení lodných systémov. Zostáva teda na vývojároch a prevádzkovateľoch, aby sa pokúsili pracovať na riešeniach, ako zvládať možné kybernetické útoky. Pomôcť by problému mohla aj zmena legislatívy, ktorá sa však zatiaľ vyvíja pomalšie, ako nové technológie. 

Námorná preprava s Infinity Forwarding 

V Infinity Forwarding pre vás sprostredkujeme nielen námornú, ale aj železničnú, leteckú alebo kombinovanú prepravu, tak aby bola vaša zásielka prepravená čo najefektívnejšie. Vyžiadajte si od nás cenovú ponuku prepravy a naši špeditéri vám radi zodpovedajú všetky otázky.