Skip to content

Námorná preprava: Sú lode využívajúce silu vetra budúcnosťou?

Námorná preprava sa vo veľkej miere podieľa na tvorbe uhlíkovej stopy. Globálne vlády sa zaviazali k dekarbonizácii námornej prepravy, a tak námorné prepravné spoločnosti hľadajú spôsoby, ako znížiť svoje emisie. Jednou z možností je využitie sily vetra, ktoré bolo populárne ešte pred vynájdením pohonných hmôt. Má táto myšlienka šancu na úspech? Pokúsili sme sa to pre vás zistiť. 

Námorná preprava musí znížiť svoje emisie uhlíka 

Medzinárodná námorná organizácia IMO si stanovila cieľ znížiť emisie uhlíka lodného priemyslu do roku 2050 o polovicu a potom ho postupne odstrániť. Veľké prepravné spoločnosti preto hľadajú riešenia, ktoré by k tomuto cieľu mali prispieť. Okrem viacerých možností zahŕňajúcich znižovanie rýchlosti lodí, využívanie zemného plynu alebo prechod na vodík, prišli niektorí prepravcovia s nápadom využitia sily vetra

Takýto spôsob bol známy najmä v minulosti, kedy sa námorníci prepravovali na mori plachetnicami. S vynájdením pohonných hmôt sa však od tohto systému úplne upustilo a našli sa nové, efektívnejšie a najmä rýchlejšie spôsoby, ako sa dá tovar prepraviť. Rastúce emisie CO2 však nútia prepravcov hľadať aj netradičné riešenia, a tak viacero známych námorných spoločností aktuálne pracuje na vývoji a výrobe lodí, ktoré na svoju plavbu využijú silu vetra. 

Ako využijú nákladné lode veternú silu? 

Aktuálne sa viacerí svetoznámy prepravcovia snažia nájsť riešenia, ako využiť silu vetra vo svoj prospech. Lode jednotlivých prepravcov sa líšia svojou stavbou, ale aj použitou technológiou. Kým niektorí prepravcovia pracujú ešte len na vývoji a výskume, popredná poľnohospodárska skupina Cargill plánuje začať testovať plavidlo na prepravu suchého nákladu. S testovaním by sa malo začať v prvom štvrťroku 2023 a súčasťou plavidla budú dve veterné plachty. Autori projektu očakávajú, že sa spotreba emisií využitím sily vetra zníži až o 30 %. 

Známym je aj projekt Jornea Langelaana, prostredníctvom ktorého sa spolu s ďalšími organizátormi snaží oživiť 164-ročný dizajn holandskej strihacej lode Noach. Nová plachetnica nesie názov EcoClipper500 a aktuálne sa zháňajú finančné prostriedky na jej výstavbu. Očakáva sa, že nová loď využívajúca veternú silu bude mať viac ako 929 m² plachiet a unesie 500 ton nákladu. 

Pri výrobe vytvorí konštrukcia lode približne 1 200 ton emisií uhlíka, čo v prepočte na 50 rokov predpokladanej životnosti lode znamená, že uhlíková stopa predstavuje dva gramy CO2 na tonový kilometer prepraveného nákladu. V porovnaní so súčasnými modernými kontajnerovými loďami, je to len jedna pätina. Nevýhodou však zatiaľ zostáva fakt, že oproti 500 tonám nákladu, dokážu veľké kontajnerové lode previezť až 50 000 ton nákladu a cestovať dokážu až dvakrát rýchlejšie. 

Na výstavbe prepravnej plachetnice pracuje aj kanadská spoločnosť Sail Cargo, ktorá verejnosti predstavila svoj koncept dreveného škuntera s názvom Ceiba. Jeho výhodou je hlavne lepšia manévrovateľnosť a využitie obnoviteľných zdrojov. Zatiaľ má loď v pláne len komerčné plavby a zostáva otázkou, či bude niekedy využívaná na medzinárodnú prepravu tovaru. 

Nový koncept nákladných lodí s názvom Oceanbird predstavila verejnosti aj spoločnosť Wallenius Marine. Tá navrhla krídlové plachty, ktoré svojim dizajnom pripomínajú krídla lietadla. Vyrobené budú z ocele a kompozitných materiálov, ich výška by mala merať približne 40 metrov a najväčšou výhodou je možnosť otočenia o 360 stupňov, a tiež funkcia sklápania v prípade potreby. Tento netradičný systém by mal byť súčasťou nových lodí, ale zároveň by mal byť aplikovateľný na už existujúce lode. Prvá loď podľa konceptu Oceanbird by mala byť uvedená do prevádzky v roku 2026

Medzinárodná preprava s Infinity Forwarding 

Hľadáte spoľahlivého prepravcu pre medzinárodnú prepravu? Naša špedičná spoločnosť Infinity Forwarding poskytuje komplexné prepravné služby po celom svete. Stačí, ak nám napíšete detaily o prepravovanom tovare a my pre vás vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku ZADARMO