Skip to content

Námorná preprava a jej najnovšie trendy. Aká je budúcnosť nákladných lodí?

Najviac využívaným druhom prepravy je práve námorná preprava, ktorej obrovské nákladné lode pojmú najväčší náklad v porovnaní s ostatnými typmi prepravy. Aj námorná preprava sa však musí neustále inovovať, vďaka čomu sa ročne investujú miliardy eur do námorných prístavov a výstavby lodí. Práve veľkosť lodí a ich schopnosť prepraviť čo najväčší objem nákladu je podľa mnohých kľúčom k rýchlejšej a efektívnejšej preprave. Aké rozmery má najväčšia loď sveta a aký náklad zvládne odviezť? 

Námorná preprava odpovedá na aktuálne potreby trhu 

Globalizácia zapríčinila obrovský záujem o medzinárodnú prepravu, na ktorej čele stojí námorná preprava, ktorej prístavy spájajú miesta po celom svete. Najväčšie námorné prístavy sveta spĺňajú najmodernejšie technologické a štrukturálne podmienky k tomu, aby bola námorná preprava realizovaná na najlepšej úrovni v čo najkratšom čase. 

Inovácie v námornej preprave sa však netýkajú len námorných prístavov, ale aj nákladných lodí a lodných liniek. Kým nákladné lode musia svoju veľkosť prispôsobovať čoraz väčším objemom zásielok, lodné linky sa prispôsobujú požiadavkám zákazníkov. Celkovou snahou je najmä znižovanie čakacích dôb na trasách a zvýšenie objemu kontajnerových lodí. 

S čím súvisí nový pojem “gigantizmus”? 

Rast infraštruktúry plavidiel a rôzne dôsledky, ktoré z neho vyplývajú sú podľa najnovších trendov označované ako gigantizmus. Cieľom gigantizmus je zefektívnenie trás, preprava väčšieho množstva nákladu za tú istú cenu, či zníženie znečistenia a širšie globálne pokrytie sveta. 

Najväčšie kontajnerové lode sveta 

Novému trendu väčšieho množstva plavidiel a ich rastúcej veľkosti sa musia prispôsobovať aj lodné spoločnosti. V posledných desaťročiach boli preto do vytvorenia funkčnej infraštruktúry investované obrovské sumy peňazí. Investície majú priniesť maximalizáciu počtu nákladných kontajnerov a ich čo najefektívnejšiu prepravu. V budúcich rokoch sú plánované viaceré rozšírenia námorných prístavov po celom svete a lodné spoločnosti neustále pracujú na rozšírení svojich lodných flotíl, ktoré budú schopné prepravovať čo najväčší počet námorných kontajnerov. 

V súčasnosti vlastní najväčšiu kontajnerovú loď spoločnosť MSC Shipping Company. Nákladná loď nesie názov “Tessa” a jej dĺžka je obdivuhodných 400 metrov. Naraz dokáže odviezť až 24 116 TEU, pričom 1 TEU predstavuje jeden 20-stopový prepravný kontajner. 

Medzinárodná preprava s Infinity Forwarding 

Naša prepravná spoločnosť sleduje aktuálne trendy nielen v námornej preprave. Pre našich klientov realizujeme medzinárodnú prepravu kombináciou viacerých druhov prepráv, tak aby bolo dodanie zásielky do najefektívnejšie. Naše služby zahŕňajú kompletnú dokumentáciu prepravy, komunikáciu s odosielateľom a ďalšími orgánmi zapojenými do procesu prepravy, a vybavenie všetkých potrebných náležitostí vrátane poistenia prepravy. Nezáväznú cenovú ponuku vám naši experti na medzinárodnú prepravu pripravia bezplatne a je len na vás, či sa rozhodnete využiť naše služby a prepravovať vašu zásielku s profesionálmi.