Skip to content

Aké sú príčiny preťaženia námorných prístavov?

Možno ste niekedy v správach postrehli, že najrušnejšie námorné prístavy bývajú často preťažené. Aké sú najčastejšie príčiny preťaženia prístavov a ako sa im dá predísť? 

Námorná preprava je zodpovedná za 70 % svetového obchodu s tovarom. Námorné prístavy poskytujú útočisko námorným lodiam, ich úlohou je poskytnúť potrebné vybavenie a zariadenia pre kotvenie, vykladanie i nakladanie cestujúcich a nákladu. Poskytujú tiež prístrešie pre opravy a údržbu pre plavidlá. K preťaženiu prístavu dochádza vtedy, keď musí loď prichádzajúca do prístavu čakať v kotvisku až do doby kým jej bude umožnené naloženie, či vyloženie tovaru. 

Príčiny preťaženia námorných prístavov 

Existuje viacero príčin, prečo dochádza k preťaženiu námorných prístavov. Toto sú tie najčastejšie dôvody: 

Zlé poveternostné podmienky 

Námorná preprava často závisí od počasia a preto ju zlé poveternostné podmienky komplikujú. V prípade, že sú búrky dlhotrvajúce môžu spôsobiť veľké meškania čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj príchod lodí do prístavu. 

Väčší obsah nákladu 

V niektorých prípadoch sa stáva, že zásielka má väčší obsah, ako bolo pôvodne plánované. Následné v prístavoch nastáva chaos a neporiadok, ktorý zdržuje celú prepravu. Takéto problémy spôsobila napríklad pandémia Covid-19, kedy obchodníci začali vytvárať prebytočné zásoby niektorých druhov tovaru.

Poplatky za zdržanie 

Účtujú sa za dni naviac, ktoré stála nákladná loď v termináli po uplynutí vopred stanoveného obdobia. Pôvodným účelom týchto poplatkov bolo urýchlenie pohybu nákladu v prístavoch, avšak v prípade, že je prístav preťažený musí odosielateľ tieto poplatky znášať aj keď ich nedokáže nijako ovplyvniť. Poplatky za zdržanie sa tak miesto motivácie k rýchlejšiemu vybaveniu zásielky stali príjmom pre lodné linky. 

Ako sa dá zabrániť preťaženiu námorných prístavov? 

Aj napriek tomu, že niektorým situáciám súvisiacich s preťažením prístavov sa nedá zabrániť, existuje niekoľko rád, ktoré môžu prepravcom pomôcť. 

Zlepšenie komunikácie  

Celý priebeh prepravy komunikujte so svojimi operátormi, ktorých môžete upozorniť na príchod vašich kontajnerov do prístavu, čím celý proces urýchlite. Zároveň tiež budete vedieť o možných zdržaniach, či preťažení prístavu. 

Zefektívnenie práce vodičov 

Vodiči majú určené, ktoré prepravné kontajnery majú z prístavu odviezť. Často však musí byť viacero kontajnerov preskladaných, kým môžu naložiť kontajnery, ktoré im boli určené. Efektívnejším riešením by bolo, aby vodiči mohli odviezť voľne umiestnené kontajnery bez nutnosti hľadania konkrétneho. 

Rozloženie kontajnerov na viacero plavidiel 

Vo všeobecnosti sa odporúča náklad vo viacerých kontajneroch neprepravovať na jednom plavidle, ale radšej ho rozdeliť do viacerých. V prípade, že jedna z kontajnerových lodí uviazne v preťaženom prístave, bude meškať len časť zásielky. 

Rozšírenie prístavov 

Riešením na preťaženosť prístavov je aj rozšírenie infraštruktúry námorných prístavov, ktorá je v súčasnej dobe nevyhnutnosťou. 

Preťaženosť námorných prístavov vás však nemusí trápiť. Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding vybaví všetko za vás. Stačí ak nám napíše o prepravu akého tovaru máte záujem a z akej adresy chcete realizovať dovoz. Naši odborníci pre vás následne vypracujú nezáväznú cenovú ponuku.