Skip to content

Čo je to FOB Incoterm? Námorná preprava a všetko čo o nej musíte vedieť

Námorná preprava sa riadi súborom medzinárodných pravidiel Incoterm, ktoré zahŕňajú aj pravidlo FOB. V čom spočíva a aké zodpovednosti z neho vyplývajú pre predávajúcich a kupujúcich? Máme pre vás jednoduché vysvetlenie.

Námorná preprava a význam pravidla FOB 

 

Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim musí jasne určovať zodpovednosti oboch zmluvných strán, ktoré súvisia s prepravou tovaru. V prípade FOB sa predávajúci zaväzuje naložiť tovar na námorné plavidlo, ktoré si kupujúci sám vybral. Rozdelenie rizík a nákladov medzi predávajúceho a kupujúceho opäť určuje zmluva. 

Povinnosti predávajúceho podľa FOB 

 

Medzi povinnosti predávajúceho podľa pravidiel FOB patrí: 

 

 • Doručenie tovaru a požadovaných dokumentov. 
 • Kontrola, balenie, označenie a odoslanie. 
 • Znášanie všetkých rizík vrátane strát alebo poškodení, až kým nebude tovar naložený na palubu plavidla, ktoré vybral kupujúci. 
 • Poskytnutie dokladu kupujúcemu o dodaní tovaru. 
 • Manipulačné a colné poplatky v mieste pôvodu. 
 • Nemá povinnosť uzatvárať prepravnú zmluvu. 

Kupujúci a jeho povinnosti podľa FOB

 

Kupujúci má podľa pravidiel FOB zodpovednosť: 

 

 • Zaplatiť za tovar. 
 • Znášať všetky riziká, vrátane straty alebo poškodenia tovaru po jeho naložení na ním vybraté plavidlo. 
 • Zabezpečiť prepravnú zmluvu. 
 • Vopred oznámiť predávajúcemu požiadavky súvisiace s prepravou vrátane názvu plavidla, miesta nakládky i zvoleného termínu dodania. 
 • Znášať poplatky a clo za manipuláciu na mieste určenia. 
 • Odbaviť dovoz.
 • Uhradiť ďalšie clá a dane. 
 • Nemá povinnosť poisťovať tovar. 

Aké náklady hradí predávajúci a kupujúci? 

 

V rámci pravidiel FOB Incoterm má predávajúci na starosti všetky náklady súvisiace s prepravou tovaru až do doby jeho dodania, vrátane cla a daní. S kupujúcim sa spájajú náklady súvisiace s tovarom od jeho dodania a taktiež všetky clá a dane. Kupujúcemu taktiež môžu vzniknúť náklady za neupovedomenie predávajúceho, alebo v prípade, že plavidlo odmietne prevziať tovar. Aj napriek tomu, že ani jedna zo strán nemá v podmienkach poistenie tovaru, vo väčšine prípadov jedna alebo obe strany kryjú svoje povinnosti. 

Kto najčastejšie využíva FOB? 

 

Pravidlom FOB Incoterm sa najčastejšie riadia spoločnosti s veľkým počtom zásielok alebo objemom nákladu, ktoré majú zvyčajne s prepravou tovaru skúsenosti. FOB umožňuje kupujúcemu výber prepravnej spoločnosti a konkrétneho plavidla, takže je možné na preprave tovaru ušetriť. Kupujúci má počas prepravy taktiež viac aktuálnych informácií o stave svojho tovaru. 

FOB a námorná preprava kontajnerov 

V prípade, že plánujete doviesť celý prepravný kontajner, ktorý je pred nalodením nasmerovaný do terminálu, nie je vhodné využívať pravidlá FOB. Počas prepravy kontajneru z terminálu na nakládku môže dôjsť k poškodeniu, či strate tovaru, za ktoré nesie zodpovednosť predávajúci. Existujú aj prípady, v ktorých nie je možné určiť zodpovednú stranu. Aby ste sa podobným problémom vyhli je lepšie, ak pre prepravu kontajnerov zvolíte pravidlá Incoterm FCA. 

 

FOB je pre kupujúceho výhodnejšou dodacou podmienkou ako EXW, nakoľko nemusí znášať extra náklady spojené s colným odbavením kontajnera v prístave odoslania a neznáša ani náklady spojené s vyzdvihnutím tovaru v sklade dodávateľa. 

Preprava tovaru bez starostí 

 

Máte záujem o medzinárodnú prepravu tovaru alebo potrebujete prediskutovať ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať a naši odborníci vám počas bezplatnej konzultácie všetko vysvetlia. Prepravná spoločnosť Infinity Forwarding je tu pre vás.