Skip to content

Námorná preprava a najnovšie trendy

Námorná preprava musí napĺňať rastúce potreby globálneho trhu a preto sa prispôsobuje najnovším trendom, aby dokázala zostať konkurencieschopná. Aké sú najnovšie trendy lodnej prepravy? 

Námorná preprava začína využívať digitálne senzory 

Vhodné sú najmä na monitorovanie lodí a kontajnerov, ich funkcie a výkony. Pomáhajú zmierňovať chyby a varujú pred blížiacimi sa problémami, napríklad kedy je nutné vykonať údržbu, či opravu. Digitálne senzory umožňujú veľmi dobré spojenie s tímom na súši, vďaka čomu môžu operátori pomáhať s niektorými operáciami. Napríklad dokážu skontrolovať teplotu kontajnera alebo ju rôzne upravovať, vďaka čomu zistia, či sa s ním niekto pokúsil manipulovať. 

Oceniteľné sú aj v prípade, že sa prepravné kontajnery počas plavby stratia. V súčasnosti začínajú niektorí prepravcovia využívať aj inteligentné kontajnery, ktoré sú vybavené rôznymi užitočnými funkciami, ktoré zjednodušujú prácu odosielateľov. 

Znižovanie uhlíkovej stopy 

Námorná preprava čelí aj tlaku znižovania uhlíkovej stopy kvôli ochrane životného prostredia a morského života. V súčasnosti viaceré krajiny predkladajú plány na znižovanie uhlíkovej stopy s dôrazom na ekológiu. Napríklad Medzinárodná námorná organizácia prišla s plánom IMO 2020, ktorý navrhuje zmeny vo využívaní palív, skúmané sú aj nové druhy nízkouhlíkových palív. 

Zvýšené využívanie kontajnerov 

Využívanie kontajnerov šetrí prepravcom obrovské náklady, pretože do jedného oceľového kontajnera je možné uložiť viacero zásielok, ktoré sú zároveň viac chránené a jednoduchšie sa s ním manipuluje. Využívaním kontajnerovej prepravy šetria výrobcovia aj odosielatelia značné náklady a tomuto trendu je celosvetovo venovaná obrovská pozornosť. 

Veľmi populárnymi sa stávajú aj inteligentné kontajnery, ktoré majú viacero výhody. Sú vybavené GPS, ich senzory dokážu poskytnúť informácie v reálnom čase a dokonca majú aj výstražný systém, ktorý umožňuje ich sledovanie akonáhle sa ich niekto dotkne. Inteligentné kontajnery sú vhodné aj na prepravu rýchlo sa kaziacich potravín, pretože dokážu udržiavať teplotu vo vnútri a zásielka je v dostatočnom bezpečí.  

Zlepšenie organizácie v prístavoch 

Za posledné roky bojujú najrušnejšie námorné prístavy sveta s preťaženosťou. Odpoveďou na tento problém sa stali menšie prístavy, do ktorých sa lode odkláňajú. Niektoré menšie prístavy museli byť síce upravené, aby sa do nich väčšie nákladné lode zmestili vo všeobecnosti sa však tento krok osvedčil a diverzifikácia prístavov preťaženie vo väčších prístavoch zastavila. 

Zlepšenie konektivity 

Technologický pokrok sa nevyhol ani námornej preprave a vďaka 5G pokrytiu a WiFi pripojeniu sa môžu odosielatelia, či operátori jednoducho spojiť s nákladnými plavidlami. Lode sa dajú ľahko monitorovať pomocou živých video streamov, audio streamov a ďalších nahrávacích zariadení. Operátori tak môžu riešiť problémy mimo lode a odosielateľ je schopný okamžite prijať rozhodnutia na zmiernenie akýchkoľvek nebezpečných situácií. 

Hľadáte partnera pre medzinárodnú prepravu? Prepravná spoločnosť Infinity Forwarding sa špecializuje na medzinárodnú prepravu a s vašim nákladom pomôžete aj vám. Vyplňte registračný formulár a naši kolegovia vás budú kontaktovať s nezáväznou cenovou ponukou.