Skip to content

Čaká vás preprava tovaru? Tieto základné pojmy musíte poznať!

Aby bola vaša preprava tovaru úspešná, je dôležité, aby ste vedeli aké úlohy majú na starosti ľudia, ktorí sú do celého procesu zapojení. Preprava tovaru častokrát zahŕňa pojmy, ktorým mnohí ľudia mimo tohto odvetvia nerozumejú. Prečítajte si viac informácií o úlohe odosielateľa, prijímateľa, či oznamovacej strane, ktoré v celom priebehu prepravy zohrávajú dôležitú rolu. 

Preprava tovaru začína u odosielateľa

 

Vývozca je tiež označovaný ako odosielať alebo predávajúci. Je potrebné si uvedomiť, že odosielateľ nemusí byť vždy aj predajcom tovaru. Tovar, ktorý odosielateľ sprostredkúva môže mať pôvod u iných strán. Úlohou odosielateľa je skontrolovať, zabaliť a označiť tovar, tak aby bol pripravený na odoslanie. 

 

Podľa podmienok uvedených v prepravnej zmluve a v závislosti od Incoterm môže mať odosielateľ aj ďalšie zodpovednosti: 

  • Zabezpečenie potrebných licencií na vývoz a dovoz.
  • Zaistenie požiadaviek potrebných k colnému odbaveniu, či už v prístave pôvodu alebo cieľovom prístave. 
  • Zmluvnú prepravu pri dodaní tovaru. 

 

Existujú tiež prípady, v ktorých je odosielateľ aj kupujúcim. Táto situácia môže nastať, ak si kupujúci vyzdvihne tovar priamo v prevádzke predávajúceho, ktorý zároveň zabezpečí vnútroštátnu aj medzinárodnú prepravu. 

Kto je príjemcom tovaru? 

 

Mnohí ľudia si mylne zamieňajú pojem odosielateľ a príjemca tovaru, medzi ktorými sú však zásadné rozdiely. Príjemca tovaru je vo väčšine prípadov kupujúci alebo vlastník tovaru, ktorý nakupuje tovar od predávajúceho, a ktorému je tovar od odosielateľa doručený. Príjemcom tovaru môžu byť firmy, ale aj súkromné osoby, poprípade môžu byť menovaný zástupcovia. 

 

S pojmom príjemca sa stretnete v nákladnom liste, ktorý je dôležitým dokumentom pri colnom jednaní. Naopak v kúpnej zmluve sa používa označenie kupujúci. V niektorých krajinách sa pri colnom jednaní vyžaduje, aby bol príjemca fyzicky prítomný pri vyzdvihnutí zásielky na stanici nákladnej kontajnerovej prepravy alebo v prístave. V Európskej únii sme sa ale s podobnou požiadavkou zatiaľ nestretli. 

 

Aké úlohy plní oznamovacia strana? 

 

Oznamovacia strana skrátene označovaná aj ako oznamovateľ je v dokumentoch uvádzaná ako osoba, ktorá musí byť oboznámená, či kontaktovaná, akonáhle zásielka dorazí do cieľového prístavu alebo letiska. Oznamovateľom môže byť ktokoľvek, či už príjemca, kupujúci, prepravca alebo iné osoby uvedené v dokumentoch. Oznamujúcich strán môže byť viac, zvyčajne je však vybraná jedna primárna, ktorej úlohou je následne kontaktovat všetky zainteresované strany, akonáhle tovar dorazí. 

 

Medzi ďalšie úlohy oznamovateľa väčšinou patrí zodpovednosť za colné konanie v mieste určenia a vybavenie všetkých potrebných dokumentov a požiadaviek. Môže sa však stať, že odosielatelia alebo dopravcovia oznamovaciu stranu nekontaktujú, pretože niektoré dokumenty alebo nákladné listy obsahujú klauzuly, ktoré ich zbavujú zodpovednosti o neposkytnutí oznámenia. Preto je dôležité dávať si pozor na podrobnosti a využiť prepravné služby odborníkov na medzinárodnú prepravu. 

Preprava tovaru bez problémov

 

Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding vám pomôže s celým prepravným procesom. Zabezpečíme prepravu tovaru vo vašom mene a vybavíme celú komunikáciu so zainteresovanými stranami tak, aby bol celý proces čo najjednoduchší a bez zbytočných stresov.