Skip to content

Ako sa globálne vlády snažia o dekarbonizáciu prepravy?

Už niekoľko rokov sa viaceré významné prepravné spoločnosti spolu s nadnárodnými organizáciami a vládou snažia hľadať cesty, ako znižovať emisie skleníkových plynov. K ich vzniku totiž vo veľkom meradle prispieva neustále rastúci počet nákladných lodí, ktoré prepravujú 90% všetkých tovarov. V čom spočíva dekarbonizácia prepravy a ako sa k nej globálne vlády zaviazali? 

Hlavný cieľ dekarbonizácie prepravy 

Dekarbonizácia prepravy sa stala hlavným cieľom globálnych vlád, ktoré sa snažia o zvýšenie úsilia v boji proti klimatickej kríze a zníženie emisií uhlíka v ovzduší. Veľká hmotnosť kontajnerových lodí vytvára obrovské množstvo skleníkových plynov. Stáva sa to najmä vtedy, keď loď cestuje vyššou rýchlosťou. Aj napriek tomu, že pomalá plavba vedie k nižším emisiám, zaberie to príliš veľa času. Čoraz väčší tlak je preto kladený na celý námorný priemysel, aby sa začali vyrábať plavidlá s nulovými emisiami a viac sa prihliadalo na znižovanie množstva vytvorených skleníkových plynov. 

Medzinárodná námorná organizácia IMO si stanovila cieľ znížiť emisie uhlíka lodného priemyslu do roku 2050 o polovicu a potom ho postupne odstrániť. Účinným dlhodobým riešením by mohlo byť aj používanie alternatívnych palív, o ktorom v súčasnosti námorný priemysel uvažuje, avšak ešte musia prejsť štádiom vývoja. Krátkodobé riešenia zahŕňajú používanie skvapalneného zemného plynu a používanie LNG, ktoré produkujú menšie emisie CO2. Prepravcovia sa snažia spotrebu paliva znižovať aj nižšou rýchlosťou plavidiel, čo však predlžuje dobu prepravy. 

Ako vnímajú dekarbonizáciu prepravy známe námorné spoločnosti? 

Prepravca Ocean Network Express (ONE) oznámil, že znížením rýchlosti o 10 % dokázali znížiť emisie CO2 až o 15 %. Švédsko/nórsky preprvca Wallenius Wilhelmsen, ktorý sa zameriava na prepravu ťažkých zariadení, dokázal znížením rýchlosti znížiť svoju uhlíkovú stopu až o 20 %

Bohužiaľ, znížiť rýchlosť svojich plavidiel nedokážu všetci prepravcovia, kvôli čomu tento nápad nie je dlhodobo udržateľný. Nižšia rýchlosť lodí tiež ovplyvňuje pomalšie dodanie zásielok, čo môže viesť k tomu, že budú dlhé dodacie doby kompenzované ďalšími plavidlami naviac. 

Iné spôsoby znižovania uhlíkovej stopy hľadá aj spoločnosť Maersk, ktorá sa snaží dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030. Investovali napríklad do uhlíkovo neutrálnej zaoceánskej lode, ktorá vypláva v priebehu nasledujúcich 2 rokov. Za cieľ si dali zníženie emisií CO2 v kontajnerovej preprave do 10 rokoch o 60 %. Ich hlavným cieľom je však dosiahnutie nových čistých emisií uhlíka do roku 2050. 

Na preskúmaní možností dekarbonizácie spolupracuje aj Shell so spoločnosťami Deloitte UK a Deloitte Holandsko, aby sa im podarilo dosiahnuť ambícií IMO. Spoločne pracujú na jedinečnom prístupe dekarbonizácie, ktorý prijme ekosystémovú perspektívu. Aktuálne je celý projekt len v začiatkoch a pracuje sa na jeho výskume a vývoji. 

Budú lode poháňané vetrom odpoveďou? 

V minulosti námorníci využívali na plavbu najmä silu vetra, ktorá sa opäť môže stať budúcnosťou námorníctva. Spoločnosť Econowind a Neoliner už sú v procese výstavby prvých nákladných lodí, ktoré by mali byť poháňané vetrom. Zatiaľ je známe, že nové nákladné lode poháňané vetrom budú menšie ako veľké kontajnerové lode, čo im umožňujú dokovať aj v menších prístavoch. Očakáva sa, že ich nová technológia zníži CO2 o 90 %, ich uvedenie do prevádzky však zatiaľ nemá konkrétny dátum. Na vývoji nového typu lodí poháňaných vetrom pracuje aj viacero ďalších spoločností, žiadna nákladná loď poháňaná vetrom však ešte nebola oficiálne spustená do prevádzky. 

Námorná preprava bez problémov s Infinity Forwarding 

Naša spoločnosť Infinity Forwarding pre vás sprostredkuje nielen námornú, ale aj železničnú, leteckú a kombinovanú prepravu tovaru po celom svete. Spolupracujeme s viac ako 100 partnerskými organizáciami, ktoré nám pomáhajú v realizácii aj tých najzložitejších prepráv. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku prepravy a spoľahnite sa na naše služby.