Skip to content

Námorné prepravné spoločnosti – ako fungujú ich fúzie a akvizície?

Fúzie a akvizície lodných spoločností zohrávajú významnú úlohu globálnej ekonomiky, pričom prvé začali už v 90. rokoch 20. storočia. Námorné prepravné spoločnosti svojimi fúziami, či akvizíciami uľahčujú svetový obchod v rôznych odvetviach po celom svete. Aké sú dôvody zlúčenia lodných spoločností a aké zmeny nastávajú pre vývozcov a dovozcov? 

Lodné prepravné spoločnosti so zlúčenými linkami

V prvom rade si treba uvedomiť, že námorná preprava uľahčuje celý medzinárodný obchod a zohráva dôležitú úlohu v celom logistickom odvetví a jeho ďalšom rozvoji. Zlúčenie dvoch alebo viacerých lodných liniek nastáva vtedy, keď jedna z liniek odkúpi väčšinový podiel menšej linky. Toto zlúčenie je tiež označované ako konsolidácia trhu a v posledných rokoch sa stalo bežnou praxou. 

Námorné aliancie viedli k rozšíreniu prepravných spoločností do plnohodnotných prístavných operácií, čím sa vytvoril priestor pre ďalšie fúzie. Konsolidácia prináša prepravným spoločnostiam výhody v podobe zníženia nákladov, lepšieho riadenia kapacity lode, či zvýšenej efektivity. Zlúčenie však prináša aj množstvo výziev, ako boj s konkurenciou, či zneužívaním trhovej sily, vyššie sadzby a ceny, ktoré platia v rôznych krajinách sveta. 

Prečo sa námorné prepravné spoločnosti zlučujú? 

Vo vysoko konkurenčnom odvetví je zlúčenie prepravných spoločností skvelým riešením v boji s konkurenciou. Existuje tiež niekoľko ďalších dôvodov, prečo prepravné spoločnosti využívajú možnosť fúzie lodných liniek: 

  • Trhová sila: zlúčením sa môžu stať prepravné spoločnosti monopolom, ktorý v tomto odvetví určuje trhové ceny miesto toho, aby svoje ceny prispôsobovali cenám stanovených priemyslom. 
  • Riešenie problému s nadmernou kapacitou: niektoré lodné prepravné spoločnosti často riešia problém s nadmernou kapacitou, ktorá oslabuje ich trhovú silu ako celok. Vďaka fúziám a akvizíciám majú veľkí hráči možnosť kontrolovať menších poskytovateľov kontajnerov, vďaka čomu môžu svoje operácie zefektívniť. 
  • Rozšírenie medzinárodných sietí: nákupom menších spoločností získavajú väčšie spoločnosti prístup k medzinárodným sieťam, rozširujú si klientskú základňu a ponúkajú svoje služby a produkty aj iným demografickým skupinám. 
  • Úspory z rozsahu: konsolidácia trhu napomáha pri znižovaní nákladov a zároveň predáva vyššie objemy flotily nákladných kontajnerov, vďaka čomu má námorná prepravná spoločnosť rozšírenú vyjednávaciu silu. 

Aký vplyv má zlúčenie na dovozcov a vývozcov? 

Zlúčenie prepravných liniek vedie k zásadným zmenám, ktoré ovplyvňujú aj dovozcov a vývozcov nákladu. Konsolidácia vedie k zlepšeniu problémov s nadmernou kapacitou, vďaka čomu môžu nákupcovia a predajcovia prepravných kontajnerov ľahko zaobstarať nákladné boxy alebo využiť rôzne špeciálne služby, ktoré novovzniknutá linka umožňuje. Zlúčenie mení aj existujúce služby a harmonogramy, čo vedie k vytvoreniu úplne novej podnikovej štruktúry. Zmeny sa prejavia aj v sadzbách za prepravu, ktoré môžu byť pozitívne alebo negatívne, závisí od vplyvu fúzie na obe lodné spoločnosti. 

Najznámejšie fúzie

Zlúčenia lodných spoločností nie sú žiadnou novinkou, v roku 2017 vznikla napríklad OCEAN Aliance, ktorá zahŕňa dohody medzi CMA-CGM, Evergreen, COSCO a OOCL. Veľkou koalíciou bolo aj spojenie medzi ONE, YML a Hapag-Lloyd. Aliancia 2M bola vytvorená spoločnosťami Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk a ZIM, čím zvýšila ich podiel na trhu na približne 35 % v rámci 100 najlepších prepravných spoločností na svete. 

Samozrejme konsolidácií námorných prepravných spoločností je známych oveľa viac.

V prípade, že uvažujete nad medzinárodnou prepravou tovaru, neváhajte nás kontaktovať a my vám so všetkým radi pomôžeme. Stačí ak vyplníte registračný formulár na našom webe a my vás budeme kontaktovať.