Skip to content

Námorná preprava: Čo znamenajú skratky ICD, CFS a AFS?

Námorná preprava využíva skratky ICD, CFS, či AFS, ktorých význam mnohí ľudia nevedia. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že pomáhajú zlepšovať logistiku a zmierňujú ťažkosti pri pohybe nákladu na odbavenie. V tomto článku vám vysvetlíme, čo jednotlivé skratky znamenajú a aký je medzi nimi rozdiel. 

Námorná preprava s vnútrozemným skladiskom kontajnerov (ICD) 

Inland Container Depot (ICD) je sklad, ktorý sa nachádza vo vnútrozemí krajiny vo väčšej vzdialenosti od hlavných prístavov. Zvyčajne sa nazýva aj suchý sklad, pretože je vzdialený od oceánu, či inej námornej alebo riečnej cesty. Každý takýto sklad má svoj vlastný kód stanice, ktorý prideľuje ministerstvo obchodu. 

Väčšinou je suchý sklad využívaný na skladovanie, či prekladanie nákladných kontajnerov. Vývozcovia alebo dovozcovia tu taktiež môžu vopred vybaviť colné odbavenie alebo využívať služby, ako sú opravy, či skladovanie prázdnych kontajnerov. ICD sklady sú veľmi užitočné najmä pri zmierňovaní preťaženosti námorných prístavov, pretože ponúkajú množstvo úložného priestoru. 

Kontajnerová nákladná stanica (CFS)

Nachádzajú sa v blízkosti námorného prístavu, terminálu, či železničného uzlu, takže slúžia ako východiskové, či cieľové prístavy na pohyb tovaru. Vlastnené sú lodnými linkami, terminálmi alebo súkromnými spoločnosťami, dopyt po nich začal rásť úmerne s rastom dopytu po zásielkach LCL. 

Vo všeobecnosti slúži kontajnerová nákladná stanica CFS ako sklad v rôznych krajinách sveta a je vhodná pre uskladnenie a zabezpečenie tovaru pred cestou. Používaná je tiež ako medzipriestor pre skladovanie prázdnych nákladných kontajnerov. Medzi hlavné funkcie patrí príjem a skladovanie LCL zásielok, či vykladanie LCL a FCL zásielok. Taktiež sú tu zabezpečované údržby a opravy prepravných kontajnerov. 

Letecká nákladná stanica (AFS) 

Ide o sklad, ktorý je vzdialený od letiska a slúži k uskladneniu a zabezpečeniu nákladu a prepravných kontajnerov, ktoré je potrebné doviezť alebo vyviezť. Náklad, ktorý musí ísť alebo má byť prijatý na letisku tak môžu nakladače jednoducho premiestniť. Úložné priestory letiska sú tak odbremenené od obrovského nákladu a letecké nákladné stanice ponúkajú dostatok úložného priestoru. 

Zároveň tu prebieha kompletizácia colnej a kontrolnej dokumentácie. Využívané môžu byť aj na skúmanie, či balenie a doručovanie zásielok. Náklad, ktorý je v sklade viac ako 30 dní môže byť zlikvidovaný, či vydražený. 

Hlavné rozdiely medzi ICD, CFS a AFS

Na záver pre vás máme stručné porovnanie najväčších rozdielov vnútrozemského skladiska, kontajnerovej a leteckej nákladnej stanice: 

  • ICD – vnútrozemské skladisko sa nachádza v odľahlých oblastiach ďaleko od námorných prístavov, umožňuje rôzne zákaznícke služby vrátane colného odbavenia.
  • CFS – kontajnerová nákladná stanica leží v blízkosti prístavov, využívaná je na konsolidáciu a segregáciu tovaru a pri LCL zásielkach, ktoré vyžadujú oddelenie tovaru. 
  • ASF – zmierňujú preťaženie letísk a sú vhodné na manipuláciu s letiskovým tovarom. Ponúkajú tiež rôzne údržbárske a opravárenské služby prepravných kontajnerov. 

Potrebujete prepraviť tovar, či stroje z Číny, Ameriky, Kanady, či Ázie? Či už je vašou potrebou preprava kontajnerov, kamiónová doprava alebo iná nákladná preprava, sme tu pre Vás. Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding sa špecializuje na medzinárodnú prepravu. Kontaktujte nás prostredníctvom registračného formuláru a my vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.