Skip to content

Nákladná preprava a najväčšie logistické výzvy v roku 2022

Od roku 2020 kedy vypukla pandémia koronavírusu sa narušil celý dodávateľský reťazec a nastala nerovnováha v ponuke a dopyte po rôznych komoditách. Väčšina dodávateľských spoločností sa preto začala zameriavať na digitálnu transformáciu, aby sa dokázali rýchlejšie prispôsobiť aktuálnym zmenám. Dopyt po rýchlom rozvoji však v roku 2022 spôsobil viacero výrazných zmien v logistike, na ktoré sa dnes spoločne pozrieme. 

Nákladná preprava a nové trendy v logistike a riadení dodávateľského reťazca

Cieľom dodávateľských reťazcov je ich posilnenie v neočakávaných logistických výzvach. Aby boli spoločnosti schopné naďalej fungovať, musia držať krok s aktuálnymi globálnymi trendmi dodávateľského reťazca. Aké sú najväčšie trendy v logistike a riadení dodávateľského reťazca pre rok 2022? 

Udržanie vodičov je kľúčové 

Akonáhle je náklad vyložený v prístave je nutné s nákladom manipulovať a ďalej ho presunúť. Nedostatočné prepravné kapacity však obmedzujú pohyb nákladných kontajnerov, pretože v okolí nie je dostatok vozidiel a najmä vodičov. Pomalé tempo rastu neumožňuje malým podnikom nákladnej prepravy investície do zvyšovania kapacity a nákupu nových vozidiel. Riešením preto môžu byť investície do udržania vodičov, ktoré môžu zahŕňať rôzne stimuly, aby vodiči zostali vo firmách. Hlavným trendom pre rok 2022 je preto motivácia vodičov k väčšiemu počtu dodávok za deň, napríklad prostredníctvom vyplácania odmien. 

Využívanie viacerých logistických partnerov a crowdsourcing 

Efektívne využívanie a správa vozových parkov je taktiež dôležitou súčasťou dodávateľského reťazca, ktorá môže viesť k úspore nákladov, či splneniu očakávaní zákazníkov. Trendom v nákladnej preprave je využívanie technológií, ktoré zisťujú blízkosť vodičov na doručenie príslušného nákladu na uvedenú adresu v rámci stanoveného termínu. Celý systém sa dá zjednodušiť umiestnením flotíl do pridelených miest alebo automatizáciou rozdelenia objednávok do jednotlivých flotíl. Prepravné spoločnosti by sa preto mali zamerať na individuálne riadenie svojich vozových parkov a vodičov, tak aby umožňovali čo najväčšiu flexibilitu v procese dodávky a taktiež poskytovali podnikom záložný plán. 

Rýchle doručenie sa stáva samozrejmosťou 

Nové trendy a súčasné spotrebiteľské správanie udáva, že doručenie v ten istý deň je viac ako len doplnkom a stáva sa nutnosťou, ktorú očakávajú mnohí zákazníci. Bohužiaľ, väčšina dodávateľských reťazcov má problém s doručením aj na druhý deň, nehovoriac o tom, že by mala tovar doručiť v ten istý deň. Riešením je preto lokalizácia dodávateľského reťazca v odvetví rýchleho obchodu. Tá spočíva v tom, že sa dodávateľský reťazec premiestnil na miestnu úroveň, vďaka čomu sa urýchlili alternatívy plnenia. Kým predtým boli zásielky kontrolované až na regionálnej úrovni, súčasné globálne trendy podporujú plnenie objednávok od miestnych predajcov vedúcimi dodávateľského reťazca. Cieľom pre rok 2022 je aj otvorenie nových miest na uchovanie zásob a zabezpečenie systému správy objednávok. 

Predvídanie množstva dodávok a zásob 

Pre efektívnejšie fungovanie celého dodávateľského reťazca je potrebné, aby sa manažéri naučili predvídať zásoby a dodávky pomocou technológií SCM. Manažéri tak môžu mať prehľad o údajoch dodávateľského reťazca, vďaka ktorým môžu predísť zhonu, či predvídať rôzne krízy. Ďalším z trendov pre rok 2022 je preto lepšie využívanie dát a predikatívnej analytiky k predpovediam o budúcom stave zásob, či počte dodávok. 

Transparentné spracovanie vrátenia tovaru 

Zákazníci od prepravných spoločností očakávajú jednoduchý a transparentný spôsob návratnosti, takže dodávateľský reťazec musí byť štruktúrovaný tak, aby zvládal obrovské objemy vrátených dodávok. Trendom pre rok 2022 je preto lepšie riadenie zásob a rátanie s výdavkami spojených s vrátením, ktoré zjednodušuje digitalizácia a automatizácia dodávateľského reťazca. 

Digitalizácia a automatizácia pomáhajú flexibilnejšie a rýchlejšie reagovať na nepredvídateľné udalosti. Vďaka tomu sa môžu prepravné spoločnosti napríklad lepšie optimalizovať zásoby, či dostupnosť kontajnerov. Varovné systémy dokážu predpovedať úzke miesta a navrhnúť použiteľné riešenia. 

Čo je to cloud computing? 

Cloud computing umožňuje logistickým organizáciám zvyšovať spoľahlivosť, znižovať náklady na údržbu a efektívnejšie škálovať. Výhodou je aj zlepšená ochrana a zabezpečenie údajov. Ide o dôležitý nástroj, do ktorého je určite rozumné investovať, pretože ponúka rôzne výhody k štandardným postupom, ako napríklad operácie back-office, či zasielanie produktov. 

 

Využite služby prepravnej spoločnosti Infinity Forwarding a nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku na vašu nákladnú prepravu. Vyplňte registračný formulár na našom webe a naši kolegovia vás budú kontaktovať.