Skip to content

Nákladná preprava a poplatky za zadržanie

Prišla vám faktúra za prepravu s poplatkom za zadržanie? Kedy je tento poplatok oprávnený a ako sa mu môžete vyhnúť? Pripravili sme si pre vás jednoduché vysvetlenie poplatku za zadržanie a porovnanie s poplatkom sa zdržanie.

Nákladná preprava s nechceným poplatkom

 

Nákladná preprava zahŕňa poplatky, ktoré sú nevyhnutné, ale potom sú aj také, ktorým sa dá vyhnúť. Najmä ak s prepravou tovaru nemáte žiadne skúsenosti, je veľmi ťažké orientovať sa v rôznych poplatkoch, ktoré vám môžu byť ako kupujúcemu vystavené. Skvelou ukážkou nechceného poplatku, je poplatok za zadržanie, ktorému však môžete predísť.

Čo znamená poplatok za zadržanie? 

 

Ide o poplatok, ktorý si môže účtovať váš prepravca za to, že si vaša firma ponechala prepravný kontajner dlhšiu dobu, ako bolo vopred dohodnuté v zmluve o preprave. Aj napriek tomu, že je toto vysvetlenie veľmi jednoduché, postupy spoplatňovania zadržania sa líšia podľa jednotlivých krajín a v závislosti od konkrétnych prepravcov. 

 

Zatiaľ neexistujú žiadne pravidlá, ktoré by stanovovali mieru poplatkov za zdržanie, a tak môžu lodné linky slobodne stanoviť poplatok za zadržanie alebo zdržanie na akejkoľvek úrovni, ktorú si sami určia. 

Kedy sa účtuje poplatok za zadržanie? 

 

Prepravná zmluva jasne určuje počet dní, na ktoré si vaša firma požičiava kontajner od prepravnej spoločnosti za ktorý zaplatíte. V prípade prekročenia týchto dní vám prepravná spoločnosť účtuje poplatky za zadržanie. Ako takáto situácia vyzerá v praxi? Vysvetlíme vám to na jednoduchých príkladoch dovozu a vývozu, v oboch prípadoch rátajte s tým, že máte 5 dní. 

 

Pri vývoze máte päť dní na to, aby ste vyzdvihli prázdny kontajner s terminálu prepravnej linky, naložili ho tovarom a vrátili späť do terminálu. V prípade, že kontajner nestihnete do terminálu vrátiť, prepravca má právo účtovať vám poplatky na základe prepravnej zmluvy za každý deň zdržania. 

 

Príklad si uvedieme aj na dovoze, kedy máte podľa zadania 5 dní na vyzdvihnutie plného kontajnera, jeho vyloženie a vrátenie do dovozného terminálu. V prípade, že kontajner nestihnete vrátiť, prepravná spoločnosť vám účtuje poplatky za každý deň používania nad rámec dohody. 

 

Poplatkom za zadržanie sa môžete vyhnuť jednoducho, stačí dodržiavať vopred dohodnuté podmienky prepravnej zmluvy a naplánovať si celú logistiku tak, aby sa všetok tovar stihol naložiť alebo vyložiť včas. 

Pozor na poplatky za zdržanie!

 

Častokrát sa pojmy zadržanie a zdržanie zamieňajú, avšak ich význam je rozdielny: 

 

  • Poplatky za zadržanie sa týkajú použitia prepravného kontajnera mimo terminálu alebo lodnej linky, bez ohľadu na to, či je kontajner prázdny alebo plný. 
  • Zdržanie sa týka času, ktorý strávi plný kontajner medzi príchodom do terminálu a jeho presunom na pozemnú dopravu (pri dovoze) alebo loď (v prípade vývozu).

 

Prepravcovia majú určených niekoľko voľných dní (zvyčajne 3 až 5), počas ktorých poplatky za zdržanie neúčtujú. V prípade, že je kontajner uviaznutý v prístave dlhšie ako stanovuje počet voľných dní, môže si prepravca začať účtovať poplatky.  

 

Niektorí prepravcovia riešia problémy so zdržaním a zadržaním samostatne, iní ich môžu rôzne kombinovať. Pred začatím prepravy je preto dôležité overiť si počty týchto dní a prejsť si celý scenár exportu, či importu.  

Príčiny poplatkov za zdržanie 

 

Kým poplatkom za zadržanie môžete predísť jednoducho vďaka zlepšeniu logistiky vo vašej firme, v prípade zdržania existuje veľa faktorov, ktoré nedokážete ovplyvniť. Toto sú najčastejšie príčiny príplatkov za zdržanie: 

 

  • Preťaženie prístavov
  • Nesprávna alebo neúplná colná dokumentácia
  • Neskoré poskytnutie prepravných dokladov 
  • Meškanie prepravy
  • Oneskorené kontroly nákladu
  • Zlé počasie 
  • a mnohé ďalšie.

 

Ako ste si mohli všimnúť, nie všetky príčiny môže odstrániť dovozca alebo vývozca, no aj napriek tomu, si môže prepravca účtovať poplatky za zdržanie. 

O poplatkoch diskutujte 

 

Ako sme spomínali vyššie, poplatkom za zadržanie sa môžete jednoducho vyhnúť pri zlepšení plánovania nákladu, prepravy alebo výkladu kontajnera. Vždy je dobré, ak s odosielateľom, príjemcom a ďalšími stranami, ktoré sú zapojené do celého procesu prepravy tovaru efektívne komunikujete. S niektorými prepravcami je možné vyjednať zníženie poplatkov alebo viac voľných dní.

Problémom však býva nedostatok skúseností, kvôli čomu je lepšie, ak sa pri hľadaní prepravcu obrátite na profesionálov. S vyjednávaním a celkovou komunikáciou s prepravcom vám najlepšie pomôžu naši odborníci na export a import, ktorí majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti. 

 

Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding vám pomôže nájsť najúspornejšiu možnosť prepravy tovaru, tak aby ste sa vyhli zbytočným nákladom za zadržanie, či zdržanie.