Skip to content

Medzinárodná preprava a fumigácia. Ako prebieha a kedy je potrebná?

Pri dovoze niektorých materiálov je potrebná ich fumigácia, ktorej cieľom je globálna bezpečnosť celej prepravy a odstránenie nežiadúcich škodcov. V čom spočíva celý proces fumigácie a pri ktorých materiáloch nie je nutná?  

Čo je fumigácia?

 

Ide o proces počas ktorého sa zabraňuje šíreniu škodcov a je nutnou súčasťou prepravy niektorých druhov materiálu. Počas toho ako sa tovar balí, nakladá a čaká na odoslanie musia prepravcovia zabezpečiť aj fumigáciu, ktorej cieľom je zničenie živých organizmov, ktoré by mohli byť škodlivé alebo prenášať rôzne choroby. 

 

Najčastejšie sa k fumigácii využíva plyn, ktorý dokáže zabiť všetky nechcené živé organizmy vrátane múch, termitov a ďalších škodcov, ktorí sú považovaní za invazívnych. Proces fumigácie stanovila pre dopravcov a odosielateľov väčšina krajín, ktoré sa snažia podporiť medzinárodné úsilie o zastavenie týchto škodcov. 

 

Fumigáciu vykonáva fumigačná spoločnosť, ktorá po jej dokončení vydá osvedčenie, v ktorom colným úradom oznámi, že fumigácia bola vykonaná v súlade so svetovými postupmi. Osvedčenie dostávajú aj prepravci a odosielatelia, aby mali doklad o priebehu fumigácie. V osvedčení sú uvedené všetky podrobnosti o priebehu fumigácie vrátane účelu, teplotom rozsahu, či fumigantoch použitých pri procese. 

Ako prebieha fumigácia? 

 

K fumigácii sa využíva plyn fosfán alebo metylbromid, v prepravných kontajneroch je viac využívaným metylbromid. Pri procese fumigácie sa vyčistí nádoba aj päťmetrový polomer v jej okolí, aby sa zabránilo prípadnému kontaktu ľudí so škodlivými chemikáliami. 

 

Celý proces fumigácie má na starosti fumigačná spoločnosť, ktorá určí zodpovedného fumigátora s dokumentáciou o ich spôsobilosti. Zodpovedný fumigátor poskytne informácie o tom, aký plyn bol použitý, aké sú súvisiace zdravotné riziká a ich prípadná liečba, a tiež aká je doba expozície. Po dokončení procesu fumigácie nechá fumigačná spoločnosť pripraviť certifikáty, ktoré musí mať kupujúci zo zákona pri dovoze tovaru do krajiny.  

Poznáme dva druhy fumigácie: 

 

  • Fumigácia plného kontajnera (FCL) – v tomto prípade sa fumiguje celý prepravný kontajner. Plyn sa zachytáva do nádoby na určitú dobu ešte predtým, ako je odvetraný. Vďaka tomu je umožnená cirkulácia plynu a celý proces je efektívnejší. Po vykonaní fumigácie je kontajner zapečatený a zásielka je pripravená na odoslanie. 
  • Fumigácia konkrétneho nákladu v kontajnery – v prípade, že náklad, ktorý treba fumigovať nezaberie celý kontajner, existujú dve možnosti, ako ho dezinfikovať. Zvyčajne sa náklad obalí plastovými fóliami, ktoré obsahujú plyn a po uplynutí potrebného času sa odstránia a priestor kontajneru sa vyvetrá. Ďalšou možnosťou je fumigovať prázdne nádoby ešte pred ich naplnením a následne ich naplniť až po fumigácii. 

 

Fumigácia kontajneru alebo konkrétneho nákladu je povinnosťou pre medzinárodnú námornú prepravu a tranzit spadajúci pod Medzinárodný kódex námorného nebezpečenstva tovaru IMO a zároveň ju vyžadujú aj národné vlády. 

Kedy fumigácia nie je potrebná? 

 

Fumigáciu potrebujú napríklad drevené obaly, ktoré sú považované za veľmi zraniteľné voči infekciám parazitov a škodcov, pretože majú vhodné prostredie na kladenie a pestovanie vajíčok. Práve z tohto dôvodu sa snažia mnohí kupujúci dreveným obalom vyhnúť a hľadajú alternatívy v obaloch, ktoré fumigáciu nepotrebujú. 

 

Agentúra OSN, ISPM-15 vymedzila výnimku z fumigácie pre nasledovné materiály: 

  • Lisované palety (z drevených hoblín, pilín, drevenej vlny, či recyklovaného dreva);
  • Plastové palety;
  • Sudy (prevážajúce liehoviny alebo víno), ktoré sa pri výrobe zahrievali;
  • Drevené obaly vyrobené zo spracovaných materiálov;
  • Paletové bloky Euroblock (s dreveným vláknom);
  • Malé drevené komponenty, ktoré sú natrvalo pripevnené ku kontajnerom a nákladným vozidlám.