Skip to content

Čo znamená skratka EXW? Nákladná preprava pre skúsených kupujúcich

Pravidlá Incoterm EXW kladú väčšiu zodpovednosť kupujúcemu a preto sa ich neoplatí využívať každému. Aké zodpovednosti plynú jednotlivým stranám a čo by ste o pravidlách EXW Incoterm mali vedieť? 

Nákladná preprava podľa pravidiel EXW 

 

Kým pravidlo FOB Incoterm je vyhradené pre námornú prepravu, pravidlo EXW môže byť použité pre akýkoľvek spôsob prepravy. Importér tak môže prevziať plnú kontrolu nad procesom námornej prepravy. 

 

Pravidlá EXW sú odporúčané pre kupujúcich, ktorí majú dostatočné skúsenosti s prepravou tovaru, pretože na kupujúcich kladú väčšiu zodpovednosť. Predávajúci má na zodpovednosť len prípravu tovaru na vyzdvihnutie vo svojich priestoroch, kupujúci sa musí postarať o všetky ďalšie požiadavky súvisiace s procesom prepravy tovaru. 

Povinnosti predávajúceho 

 

Podľa pravidiel EXW Incoterm má predávajúci nasledovné povinnosti: 

 

 • Kontrola, balenie, označenie a príprava tovaru na prevzatie kupujúcim. 
 • Znášanie všetkých rizík, vrátane poškodenia, či straty tovaru až do doby prevzatia kupujúcim. 
 • Po vzájomnej dohode s kupujúcim pomoc so získaním dokumentov a informácií kvôli vývozu, prepravu a dovozu. 
 • Bez nutnosti uzavretia prepravnej zmluvy. 
 • Žiadna povinnosť uzavrieť poistenie. 

Kupujúci a jeho povinnosti 

 

V porovnaní s predávajúcim má kupujúci väčšiu zodpovednosť, ktorá zahŕňa nasledovné činnosti: 

 

 • Platba za tovar. 
 • Vyzdvihnutie tovaru v prevádzke predávajúceho. 
 • Znášanie všetkých rizík vrátane strát, či poškodenia tovaru od doby jeho prevzatia. 
 • Prepravná zmluva. 
 • Odbavenie vývozu, tranzitu a dovozu. 
 • Colné manipulačné poplatky – v mieste pôvodu aj určenia. 
 • Ďalšie cieľové poplatky, clá a dane. 
 • Bez povinnosti uzavrieť poistenie.

Aké náklady hradí predávajúci a kupujúci? 

 

Náklady predávajúceho podľa EXW Incoterm súvisia s tovarom až do doby jeho prevzatia kupujúcim. Náklady súvisiace s prepravou tovaru znáša kupujúci od doby, kedy tovar od predávajúceho prevzal. Kupujúci taktiež hradí všetky clá, dane a ďalšie colné formality. 

Oplatí sa kupujúcemu EXW Incoterm? 

 

Pravidlo EXW je pre väčšinu kupujúcich veľmi nepohodlné, pretože preberajú väčšinu zodpovedností predávajúcich. Toto pravidlo je vhodné pre predajcov, ktorí s medzinárodnou prepravou a logistikou nemajú dostatok skúseností. Existujú aj ďalšie pravidlá Incoterm, ktoré majú výhodnejšie podmienky pre kupujúcich, odporúčaným je napríklad FCA.

Preprava tovaru s odborníkmi 

 

Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding vám pomôže vybrať najlepšie dodacie podmienky Incoterms a vyhnúť sa tak zbytočným komplikáciám v medzinárodnej preprave. Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formuláru a dohodnite si bezplatnú konzultáciu s našimi odborníkmi na export a import.